BUSINESS BYTES

Læring i informasjonsalderen

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Utdanning gjennomgår en enorm omveltning, dagens opplæring er mye mer tilpasset den enkelte, basert på samarbeid og mer effektiv enn tidligere. Informasjonsteknologi og den raske informasjonsflyten den bringer med seg, har lagt grunnlaget for en ny læremodell som i mindre grad er knyttet til veiledede, klasseromsbaserte kurs, og i større grad er smidige, fleksible og mulige å tilpasse.

I praksis betyr dette et mye bedre utvalg for studentene. Man slipper å vente på at en viktig bok skal bli levert tilbake til biblioteket, det elektroniske biblioteket har alltid bøkene for hånden. Samarbeid mellom studentene skjer lettere når alt man trenger er Internett-forbindelse og et webkamera. Man trenger ikke bo i samme del av byen, eller i samme land, for den saks skyld. Studentene bruker mobilapper som WhatsApp for å samarbeide og studere. Dette høres kanskje positivt ut, men smidighet er ikke den eneste fordelen ved fremtidens digitaliserte opplæringsmodell.

Økt kvalitet

Ved å støtte sømløs tilgang til innhold for både studenter og lærere, spiller teknologien en avgjørende rolle i å endre studentenes forventninger. Organisasjoner som omfavner denne endringen og disse nye teknologiene vil kunne tilby bedre tjenester. Nettskybasert teknologi og tilgang til sanntidsdata gjør at lærerne vil kunne følge med på studentenes fremdrift og alt de foretar seg. I stedet for å stole på de ofte unøyaktige og forenklede inntrykkene fra eksamenskarakterer fra år til år, kan lærerne overvåke studentene mens de jobber og få en grundig forståelse av den enkelte students sterke og svake sider og foretrukne arbeidsmetode. Dette gjør det mulig å lage individuelle planer for den enkelte student, tilpasset studentens behov.

Optimalisering av prosesser

En strømlinjeforming av den administrative siden av opplæringen høres kanskje ikke spesielt revolusjonerende ut, men det er avgjørende for administrasjonspersonalet, ettersom det gjør det mulig å bruke pengene der det er behov for det. Systemer som arkivering, automatisering av arbeidsflyt, generering av skjemaer, samsvar og kommunikasjon med studenter og foreldre blir lettere og mer effektivt gjennom investering i riktig teknologi. Og selv om det kan være vanskelig å forsvare ytterligere utgifter på kort sikt, kan en robust avkastning over en lengre periode vise at det kan svare seg å bruke forretningsløsninger i opplæringsinstitusjoner for å optimalisere administrasjonsprosessene.

Elevmobilitet

Den økende bruken av mobile løsninger, datastreaming og etterspørsel etter konstant Internett-tilkobling har ført til at utdanningsinstitusjoner har måtte modernisere og oppgradere sin IT-infrastruktur. På forretningsnivå må dette nå helt ned til studentadministrasjonsnivå – fra inntak til uteksaminering.

På forbrukernivå vil sikker og effektiv administrasjon av studentinformasjon ikke bare forbedre opplevelsen, men også gjøre det lettere å forflytte seg mellom fakultetene, bytte kurs og starte studieprogrammer andre steder. Nettskybasert teknologi gir studentene en enestående mulighet til å flytte opplæringen fra klasserommet og samarbeide med lærere og andre via kanaler som sosiale medier. Ifølge en fersk IDC-undersøkelse bruker 33 prosent av utdanningsmyndighetene i Vest-Europa allerede sosiale medier til å komplimentere opplæringen, og nå lover MOOCs (Massive Open Online Courses) å bringe utdanning av høy kvalitet til alle som har Internett-forbindelse, i mange tilfeller helt gratis.

Etter hvert som utdanningen går i retning av en mer tilpasset og samarbeidsbasert løsning, vil utdanningsinstitusjoner måtte vurdere hvordan de kan arbeide smidigere og raskere med informasjon.

Det er tydelig at teknologien vil spille en avgjørende rolle i fremtidens utdanning. Etter hvert som institusjoner prøver å maksimere sitt konkurransefortrinn ved å tiltrekke seg internasjonale studenter, kommunisere med virksomheter for å skaffe finansiering og sponsorer, og holde kontakten med gamle studenter, vil informasjonsstyringen spille en viktig rolle i å opprettholde god drift i en stadig mer teknologisk tidsalder. Det er store muligheter for å forbedre effektiviteten på mange områder innen akademisk støtte og studentstøtte – både gjennom en strømlinjeforming av administrative funksjoner og ved å forbedre selve læremiljøet. Bedre utdannelse, mindre administrasjon, bedre studentopplevelse.