BUSINESS BYTES

Delte prosjekter kan redusere mistro

  • Publisert 4 år siden
  • 2 min. lest

Den digitale tidsalderen har endret alt i ledergruppen. Gartner anslår at innen 2017 vil markedsføringens økte avhengighet av kundeinnsikt og målretting bety at markedsdirektøren bestiller flere IT- og analyseprosjekter enn IT-direktøren. IBM har imidlertid funnet at 70 prosent av markedsdirektørene ikke føler seg klare for denne utvidede roller som data og IT spiller i arbeidslivene deres.


Med tanke på den raske hastigheten som teknologien avanserer i, ville det være naturlig å tro at det ville oppstå en samarbeidsånd mellom dem, men faktisk har det oppstått noe som Accenture kaller «kortslutningen mellom markedsdirektøren og IT-direktøren».


Årsaken? Det ligger en dyp mistillit mellom dem. Markesdirektørene synes at IT er altfor stivbeint og tar for lang tid på alle prosjekter, samtidig som IT mener at markedsføring ikke liker å involvere dem i strategien, og anser dem kun som en plattformleverandør istedenfor en aktiv partner de kan samarbeide med.


Så hvordan kan organisasjoner bygge bro over kløften mellom markedsdirektøren og IT-direktøren?


Prosjekter som er finansiert av begge parter, kan være løsningen man er ute etter, slik som Adobes eksempel viser. For å få en dypere innsikt i kundene satt selskapet opp et prosjektteam bestående av ansatte fra både markedsføring og IT som ble finansiert med like mye midler fra begge partene. Deltakerne var klar over at de nå var en del av et nytt team fra starten av, heller enn i den opprinnelige funksjonen de hadde der de kom fra, og deretter presenterte de i fellesskap til både IT-direktøren og markedsdirektøren. Samarbeidet hadde svært tydelige målsettinger for kundeinnsikt og en tidslinje for å oppnå disse målene. Da prosjektet var fullført gikk teammedlemmene tilbake til de vanlige funksjonene sine innenfor organisasjonen.


På denne måten kan medfinansiering være en god måte å få det beste ut av begge parter på, uten behovet for at noen av dem blir en del av den andre eller at man må leie inn ekstra ansatte for å fylle manglende ferdigheter. Men det må finnes noen skisser og et «eierskap» i delte prosjekter også. Det ville være urealistisk å forvente at to svært forskjellige funksjoner skal integreres helt sømløst uten noe behov for å dele opp noen av rollene. Det viktigste er at IT opprettholder ansvaret for datahåndtering og policyer, mens kundedatabasen drives av markedsføringsavdelingen.


Det er ingen som hevder at det vil være enkelt å bryte syklusen for mistillit mellom markedsdirektørene og IT-direktørene, men det er ingen annen måte hvis bedriftene virkelig skal dra fordel av mulighetene som tilgang til kundedata presenterer. Det er enkelt å se hva de som har banet veien, har lært. Det dere kan gjøre, er å ha respekt for hverandre og sette opp delte prosjekter som er finansiert like mye fra begge parter, og der eierskapet er tydelig avgrenset for å unngå konflikter i fremtiden. Så neste gang organisasjonen din legger ut på et prosjekt som krever at både IT- og markedsføringsfunksjonene er involvert, er det verdt å prøve å behandle dette som «starten på et vakkert vennskap». Men med tydelige roller og ansvarsområder.