BUSINESS BYTES

Informasjonssjefens dilemma: Stor endring eller trinnvis forbedring?

  • Publisert 2 år siden
  • 3 min. lest

Ideelt sett har informasjonssjefen allerede en strategisk visjon når han eller hun starter på oppgaven med å gjøre en organisasjon mer tilgjengelig, kreativ og kundefokusert. I realiteten styres IT-endringen altfor ofte av gjeldende bekymringer heller enn langvarige mål.

Selv om bedriften er ivrig etter å dra nytte av en rekke digitale teknologier, for eksempel mobil, nettsky og kunnskap om bransjen, hindrer ofte gamle IT-bekymringer en transformasjon. Det er ikke enkelt å flytte til et behovsbasert og fritt oppsett når mange av produksjonssystemene fortsatt kjører på et tradisjonelt bedriftsnettverk.

Informasjonssjefer må takle denne utfordringen. Det er fremfor alt som er knyttet til bedriften, teknologi som har størst potensial til å revolusjonere driftsprosesser, øke lønnsomheten og øke medarbeideres tilfredshet.

Mange informasjonssjefer vil se begrensningene til de eldre systemene når de vurderer behovet for digital transformasjon. Hva er den smarteste måten disse informasjonssjefene kan takle IT-transformasjon på? Bør teknologisjefer bruke en trinnvis fremgangsmåte som ikke forstyrrer den daglige virksomheten, eller bør de ta sikte på en fullstendig overhaling?

Det finnes ulike meninger om den beste strategien. Mens noen tror på en ny start, har mer forsiktige ledere overbevisende argumenter om kostnader, avbrudd og mulig nedetid. I mange tilfeller er det opp til informasjonssjefen og hans eller hennes avdeling å sikre at fordelene med teknologisk innovasjon brukes riktig.

Takket være den utbredte bruken av IT, har informasjonssjefer en unik posisjon i de fleste organisasjoner som gir dem full oversikt over hele virksomheten. Den oversikten gir flere berøringspunkter med bedriftsenheter og sluttkunder. Slik interaktivitet skal være utgangspunkt for en IT-ledet omdannelse av organisasjonen. Ved å snakke med gjeldende personer, kan informasjonssjefer finne ut hvilke nye systemer som skal brukes og når.

Implementeringen av transformasjonen er imidlertid den vanskelige delen av reisen. Som nevnt tidligere brukes mange viktige produksjonssystemer i den daglige virksomheten. Det er ikke enkelt å eksperimentere med forstyrrende teknologier uten å påvirke bedriftsprosessene.

I hver organisasjon kan det finnes siloer med personer som motvirker nye ideer og endring. I stedet for å miste motet, må informasjonssjefene bli entreprenører som kan selge verdien av endringen og bekjentgjøre de tilhørende bedriftsfordelene. De bør ikke bare nærme seg innovative ideer med samme fokus og hastighet, men ikke bekymre seg for å gjøre feil.

IT-ledere skal ta for seg ethvert internt prosjekt som en entreprenør tar for seg en ny investering. I stedet for å fokusere på det forstyrrende potensialet til digitale teknologier, bør bedrifter snakke om muligheten til å erstatte ineffektive og frustrerende eldre prosesser.

En stor endring i IT er en mulighet til å oppnå større strategiske mål med transformerende potensial. I stedet for kontinuerlig å planlegge neste trinn, bør virksomheter tørre å slippe gamle strukturer og igjen lære å forfølge sine mål med en endringsvisjon.

Ved å overbevise resten av bedriften, kan informasjonssjefer opprette en endringsstrategi som fjerner problemene med eldre teknologi og som får det meste ut av digitale systemer og tjenester.[References]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/