BUSINESS BYTES

3D-utskriftens disruptive slagkraft

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Muligheten som 3D-utskrift har i seg til å transformere detaljhandelen og produksjonsindustrien er svært disruptiv og spennende. Selv om teknologien er fra tidlig på 1980-tallet, var det den relativt nylige digitale revolusjonen og IoT som skulle til for å kommersialisere det og endre det fra en industriell til en stadig mer forbrukerorientert teknologi. Innovasjonen sprer seg raskt, og bl.a. i helsesektoren er det selskaper som jobber med å skrive ut menneskekroppsdeler som kan erstatte dyr protetikk, mens NASA forsker på hvilke muligheter som finnes for å produsere mat via 3D-utskrift.

Detaljhandelen er også klar for store forandringer. Spesialleverandører på nett har startet mange av de første utviklingene innen detaljhandelen, men de store forhandlerne begynner også å dyppe tærne i vannet, bl.a. Amazon, som i fjor lanserte en 3D-utskriftsbutikk som selger smykker, leketøy og andre gaver i USA.

I de senere år har detaljister og leverandørene deres opplevd et økende press om å levere skreddersydde, individuelle produkter innen stramme tidsskjemaer. Men spesialtilpasning og umiddelbarhet er ikke alltid økonomisk med tradisjonelle produksjonsprosesser som er tilrettelagt for store mengder med like ferdigprodukter. Med 3D-utskrift blir det imidlertid – i likhet med digitalutskrift generelt – i økende grad mulig å sammenføye personlig og automatisert produksjon. Selgeren leverer blåkopien, som er rask og problemfri, og kunden tilpasser den hjemme eller i butikken.

Dette vil være starten på en ny tidsalder med masseproduserte, men likevel individuelle varer. Selvsagt er bransjen fremdeles i spedbarnsstadiet, og teknologien støtter sjelden store volumer for øyeblikket. Men etter hvert som teknologien utvikler seg, vil volumene øke og fortsette å gi betydelig kostnadsverdi og besparelser.

Betyr det at handelsstandens framtid vil innebære demokratiserte designprosesser og digitale blåkopibutikker? Vil produksjonen flyttes fra fabrikken til butikkgulvet – eller etter hvert til hjemmet – i det millioner av mennesker kjøper et basisdesign eller en blåkopi og tilpasser det selv etter egen smak og preferanse?

Det kan se slik ut. Og selv om dette ikke er noe vi ser i dag, beveger vi oss stadig nærmere en ny type handel – en som vil være starten på en ny tidsalder med spennende nye selskaper og foretak som kan bevege seg raskt og være nyskapende innen design.

Hva betyr dette for store butikker og nettbutikker som Amazon? Det er sant at i overskuelig framtid trenger vi antakelig vår lokale IKEA-butikk og bilforhandler for å skaffe oss store varer som det neppe vil være lett å skrive ut hjemme. Men det er en stor mulighet for detaljister som primært er avhengig av å selge mindre husholdnings-, mote- og andre vanlige varer, til å se på 3D-utskrift som en måte de kan fornye seg og holde seg nyskapende på. Det er ikke sikkert at det skjer de neste par tiårene, men det er en svært reell sjanse for at det kommer forstyrrelser på massiv forbrukerskala i detaljhandelen i løpet av det neste århundret.