BUSINESS BYTES

Reisen fra data til innsikt

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Selv om rådata har svært liten verdi for bedrifter, hindrer ikke det organisasjoner i å samle inn stadig økende mengder med fakta og tall. Grunnen er enkel – alle bedrifter som kan skape noe nyttig av rådata har større sjanse for suksess enn konkurrentene.

Målet til enhver organisasjon i dag har blitt å gjøre ustrukturert rådata, eller Big Data, om til smådata, og deretter gjøre dette om til innsikt. Prosessen har tre steg og kan best betegnes som en reise, hvor data samles inn, analyseres og til slutt anvendes i forretningsstrategier.

Likevel er det mye som tyder på at mange organisasjoner ser på datareisen som en omstendelig prosess. Det internasjonale konsulentselskapet Capgemini rapporterer at mens mer enn halvparten (59 prosent) av toppledere oppfatter at data er i ferd med å bli en kjernekomponent i markedsverdi, erkjenner nesten to-tredjedeler (65 prosent) at forretningen deres risikerer å miste konkurranseevne med mindre de omfavner nye analytiske verktøy.

Den globale forskningen antyder at mange organisasjoner går seg vill et eller annet sted langs denne reisen. De er kanskje gode til å samle inn rådata, men enkelte firmaer sliter med å analysere informasjonen og produsere nyttige innsikter. Den mangelen på innsikt fører til at mange toppledere holder hendene oppe i motvillig aksept av at andre organisasjoner ligger foran.

Capgeminis forskning viser også at 64 prosent av toppledere tror at stordata er i ferd med å flytte på tradisjonelle grenser i næringslivet og følgelig at det åpner bransjen opp for nye leverandører. Mer enn en fjerdedel (27 prosent) av næringslivsledere regner med å få konkurranse fra nye aktører i andre bransjer, mens 53 prosent forventer å møte konkurranse fra datakyndige nye selskaper.

Ett kjent eksempel er det nye transportselskapet Uber, som bruker regresjonsanalyse, en statistisk prosess som analyserer den sosiale demografien i ulike nabolag. Uber bruker denne informasjonen til å anslå hvordan serviceetterspørselen vil svinge og hvordan priser, og kundetilfredshet, kan påvirkes. Med denne innsikten har firmaet klart å utfordre – og i mange tilfeller utkonkurrere – tradisjonelle transportspesialister.

Organisasjoner som møter på nye utfordringer må skaffe seg næringsetterretning og justere sin langsiktige strategi. Tradisjonelle forsyningsselskaper møtte en ny utfordring i form av Nest, som er Googles smarttermostat. British Gas omfavnet teknologien med en gang, og brukte innsikt fra næringsetterretning til å utvikle sin eget hjemmevarmeenhet Hive, som de fortsetter å finpolere.

Tilgang til analyser kan også forandre en hel sektor, slik som den raske, IT-ledede forvandlingen av finanstjenestesektoren. Med innsikt i sanntid kan teknologiledende selskaper øke hastigheten på elektronisk handel. Kvaliteten på innsikten er slik at 64 prosent av dataledende selskaper uttrykker stor trygghet i å kunne skape gode handelsstrategier, sammenlignet med bare 53 prosent av etternølerne, ifølge finansspesialisten State Street.

Budskapet er at på tvers av alle næringer og sektorer, fortsetter økningen i behovet for å skape innsikt fra informasjon. Denne avgjørende rollen kommer bare til å vokse. På lang sikt vil analyse av rådata ikke bare hjelpe selskapet ditt med å konkurrere, men det kan også garantere at det overlever.


[Kildehenvisninger]

http://www.prnewswire.com/news-releases/new-global-study-by-capgemini-and-emc-shows-big-data-driving-market-disruption-leaving-many-organizations-fearing-irrelevance-300047775.html

http://www.datanami.com/2015/03/17/how-startups-are-using-big-data-tech-to-disrupt-markets/

http://www.zdnet.com/article/if-you-dont-fail-you-arent-innovating-how-to-keep-tech-staff-engaged-and-customers-happy/

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/DataFullReport.pdf