BUSINESS BYTES

Bortkastede investeringer: et spørsmål verdt millioner

  • Publisert 3 år siden
  • 2 min. lest

Selskaper over hele Europa kaster bort millioner på investeringer i IT-produkter og -tjenester. Er dere ett av dem? Det er gode sjanser for det, men du innser det kanskje ikke. Det innlysende oppfølgingsspørsmålet er: «Hva er årsaken til denne sløsingen?» Hovedgrunnen ser ut til å være at mange teknologiinnkjøp enten brukes feil eller ignoreres av de ansatte. Hvorfor er det slik?


Er det kanskje fordi teknologien ikke er formålstjenlig? Gir du de ansatte det de virkelig vil ha og trenger? Rådførte du deg med dem i løpet av innkjøpsprosessen? Da har du definitivt tatt det første skrittet på veien for å sørge for at de vil akseptere og bruke teknologien du har investert i. Men det er ikke nok å bare sikre at de ansatte fullt ut støtter innkjøp av ny teknologi – det er også et stort behov for opplæring.


Opplæringsprogrammer er et naturlig utgangspunkt. «Opplæring» er imidlertid et vidtfavnende begrep. Det er ikke nok å konsentrere seg om bare ett aspekt, slik som effektiv dokumentoppbevaring, i håp om at dette vil gjøre alle IT-investeringer lønnsomme. I stedet må opplæringen struktureres over hele virksomheten. Den må tydelig vise hvordan teknologien kan bedre produktiviteten og øke lønnsomheten, og samtidig fremheve følgene av feilslåtte teknologiinnkjøp for hele organisasjonen. Utdanningsinitiativer må også gjentas og oppdateres regelmessig etter hvert som forretningsverktøy stadig tilpasses og utvikles.


Én gruppe ansatte som ofte føler seg tilsidesatt, er eksterne medarbeidere – enten de som reiser eller jobber hjemmefra – som rett og slett aldri er der når opplæringen finner sted. Globalt forventes antallet eksterne arbeidere å nå 1,3 milliarder innen 2015, så dette er et svært aktuelt problem. Er du forberedt på å oppfylle behovene til den stadig voksende mobile arbeidsstyrken din? Flertallet av ansatte føler selskapet deres har gode nok systemer for fjerntilgang, men litt over halvparten av disse føler at informasjon går tapt på grunn av hvordan den oppbevares, og én av tre mener at det er vanskelig å opprettholde versjonskontroll av dokumenter. Her er det helt klart rom for forbedringer, og det å designe et godt opplæringsprogram – også tilgjengelig for de som ikke befinner seg på kontoret – kan være løsningen.


For å sikre avkastning på organisasjonens informasjonsinvesteringer er det helt avgjørende at du ser på IT-infrastrukturen og hvordan den brukes – både på kontoret og eksternt. Når IT-beslutningstakere fullt ut forstår utfordringene de står overfor, er fordelene ved opplæring helt innlysende. To tredjedeler av de som har fått opplæring, hevder at de kan utnytte den fulle kapasiteten av teknologien når de håndterer informasjonen sin. Investering handler ikke bare om å kjøpe nye løsninger. Man må også vurdere hele virksomheten og de ansattes atferd for å identifisere hvor bedre produktivitet kan gi økt lønnsomhet.