BUSINESS BYTES

Markedssjefens forvandling

  • Publisert 4 år siden
  • 2 min. lest

Kundene har endret styrerommet. Tradisjonelt sett jobbet markedssjefen, økonomisjefen og informasjonssjefen hver med sitt. Vegger ble satt opp som tydelige markører av de ulike områdene.  Men kundenes bruk av sosiale medier og evnen til å skifte ufortrødent mellom merker rev ned veggene, og de tre sjefstypene begynte å erkjenne behovet for å samarbeide.


Gode markedssjefer kan bli glimrende ved å knytte seg til og samarbeide med økonomi- og teknologifunksjonene for å tilegne seg en reell forståelse av hvordan virksomheten fungerer. Det kan forme måten de jobber på ved å sikre at de har innsikten de trenger for å innfri forretningsmålene.


Men mange organisasjoner og markedssjefer er fortsatt langt unna dette nivået av samarbeid. Drivkraften for noen markedssjefer er kanskje å bli administrerende direktør, men dit kommer de seg ikke alene.


Det er mye å lære av økonomisjefer, men få markedssjefer benytter seg av denne sjansen. Hele 90 prosent av markedssjefer innrømmet nylig at de ikke har et nært samarbeid med kollegaene sine i økonomiavdelingen.


Det å involvere sistnevnte i planleggingen av markedsføringskampanjer kan bidra til å belyse verdi og lønnsomhet. Økonomiavdelingen kan bidra til å bygge tydelige kampanjemål og tilpasse markedsførings-KPI-er med mer vidtfavnende interessentverdier – et viktig trinn for markedssjefer som ønsker å støtte og fremme virksomheten.


Tettere bånd til teknologispesialister gir også en glimrende mulighet til bedre innflytelse på styrenivå. I samarbeid med teknologisjefer kan markedssjefer bygge opp bedre analytiske evner i organisasjonen sin. Dette gir handlingsrettet kundeinnsikt, som i sin tur bedrer sluttresultatet. Der det forekommer samarbeid mellom markedsførere og teknologisjefer, utkonkurrerer virksomheten sannsynligvis andre virksomheter uten et slikt ledersamarbeid med tanke på inntekter og lønnsomhet.


Det er helt avgjørende at markedssjefer unngår å bli satt i bås som spesialister. De må først og fremst regnes som forretningsstrateger med høy ansiennitet som kan innfri forretningsmål, og deretter som markedsføringsspesialister. Markedssjefer som følger dette prinsippet, vil på en proaktiv måte kunne artikulere hva som skjer i markedsføringsfunksjonen og hvordan dette understøtter virksomheten som helhet. 63 % av markedssjefer informerer allerede sin administrerende direktør jevnlig om forretningsstrategien. Det er ingen grunn til at den siste tredjedelen ikke også skal støtte sin administrerende direktør på en aktiv måte.


Spør deg selv: Når ble du sist tilkalt av din administrerende direktør? Ønsker du å være tilpasningsdyktig for å bidra til å forme og innfri målene til virksomheten? Da kan et nærmere samarbeid med informasjonssjefen og økonomisjefen gi deg bredden av kunnskap og innsikt du utvilsomt trenger for å lykkes.