BUSINESS BYTES

Informasjonens makt

  • Publisert 4 år siden
  • 2 min. lest

Ved å David McCandless

Data-journalist and information designer,

Av: David McCandless. David er en britisk datajournalist og informasjonsdesigner. Han startet den visuelle bloggen Information Is Beautiful og har skrevet den betydningsfulle boken ved samme navn.


Det er en veletablert praksis å bruke informasjon på jobben for å fremme effektivitet. «Big data» har blitt et mantra i næringslivet, og globalt kjente varemerker har vokst frem rundt den relativt enkle ideen om å behandle og organisere data og informasjon. Men til tross for denne nye datasentriske tilnærmingen til å drive virksomhet, forblir informasjon fortsatt en bekymringsverdig dårlig håndtert ressurs.


Når informasjon presenteres på en dårlig måte, lykkes du neppe i å formidle ønsket historie eller budskap. Standard visualiseringer av forretningsdata slik som grafer og tabeller er altfor ofte noe som bare trykkes i farten i rapporter og presentasjoner. Men i stedet for å tilføre verdi, vil jeg hevde at dette tvert imot kan skade et varemerke.


Informasjon er kun nyttig dersom den presenteres på en måte beslutningstakere kan forstå, engasjere seg i og handle ut fra. Med effektive datavisualiseringer kan virksomheter finne mening i ellers ubehandlede diagrammer som er vanskelige å forstå. Kort sagt: Med riktig fortolkning og presentasjon kan data bli ditt mest innflytelsesrike verktøy. Og en mektig alliert.


Vellykket datavisualisering forutsetter at informasjonen er selvforsørgende og forteller en tydelig historie. Husk å sette det hele i kontekst. For eksempel har en kvartalsmessig inntjeningsrapport presentert som en liste med xx milliarder euro, kun nytteverdi når den gis en kontekst og sammenlignes med endringer år for år eller settes opp mot konkurrentene eller mot markedet som helhet. Sørg også for at du presenterer de riktige dataene. Hvis du prøver å presentere helhetsbildet ved å inkludere alle dataene du kan finne, kommer du til å mislykkes. Forretningsledere må kunne sette seg raskt inn i dataene. La dem ikke bli sittende og prøve å tyde fragmenterte sett med tall.


Jeg er helt overbevist om at informasjon som opplyser, er drivkraften bak en vellykket virksomhet. For at drivkraften skal nå alle hjørner av organisasjonen din må denne informasjonen deles over hele arbeidsstyrken.


Informasjonen din er altfor viktig til å ende opp i hendene på noen som ikke vet hvordan de skal håndtere, forstå eller presentere den. Informasjon som fremstilles på en god måte, tegner for meg et tydeligere og mer konsist bilde enn noe regneark. Godt designet, informativ grafikk kan formidle, inspirere og motivere i langt større grad enn standard søylediagrammer og kakediagrammer.


Spør deg selv: Hvordan kan du mest mulig effektivt kommunisere med et publikum og formidle budskapet ditt?


Faktum er at «vakre» data er et glimrende verktøy uansett publikum. Mengden av informasjon som er tilgjengelig i dag kan være vanskelig å håndtere, og det er fristende å være litt lat. Men det er først når du legger data frem i et konsist, kontekstualisert, vakkert format at du virkelig kan skjære gjennom all støyen og sørge for å bli hørt og sett.