BUSINESS BYTES

ØNSKET: en finansdirektør som forstår seg på de store sammenhengene

  • Publisert 4 år siden
  • 2 min. lest

En stillingsannonse etterspurte nylig kompetanse på følgende områder: økonomisk planlegging og styring, likviditetsstyring, regnskapsføring samt strategi og visjon for informasjonsteknologi. Hva var stillingen?


Gratulerer hvis du svarte finans- og IT-direktør, eller CFTO.


Den økte avhengigheten av teknologi på arbeidsplassen har en enormt stor innvirkning på finansavdelingen. Innvirkningen er faktisk så stor at den britiske Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) har antydet at en slik type jobb vil bli langt mer alminnelig. En CFTO vil ha ansvaret for investeringer i teknologi i tillegg til den økonomiske styringen, og dette er en trend med potensiale til å gjøre seg gjeldende over hele Europa.


For bare ti år siden var det utenkelig at den tradisjonelle finansdirektøren skulle behøve å engasjere seg i nettskyteknologi, datasikkerhet og levering av digitale tjenester. Ifølge Gartner sier likevel 39 prosent av IT-organisasjonene at de allerede henvender seg direkte til finansdirektøren. En slik endring i ansvar betyr at finansdirektøren i økende grad må være flink til å utnytte denne teknologien og være i stand til å definere klart hva avkastningen på investeringen er.


For å gjøre dette på en hensiktsmessig måte må finansdirektører komme nærmere den nyskapende teknologien som har potensiale til å til å få bedriften til å vokse. De må forstå hvilke krefter som former måten vi lever og arbeider på: fremveksten av nye teknologier, de store sammenhengene, den digitale, industrielle revolusjon. En finansdirektør må også måle avkastningen for å sikre at nye IT-løsninger er mest mulig fremtidsrettede, i stedet for å stirre seg blind på sluttresultatet og kostnadsreduksjoner.


Dette vil omfatte et behov for at finansdirektørene er oppdaterte på sikkerhetsspørsmål. Et dårlig tilpasset sikkerhetsprogram kunne føre til tap av verdifull bedrifts- eller kundeinformasjon hvis firmaet blir bøtelagt for å utsette dataene sine for risiko. Det å vite hvor og hvordan informasjon blir lagret, blir i stadig større grad en sak for finansdirektøren. Ifølge Gartner er det likevel bare 18 prosent av finansmedarbeiderne som ser sikkerheten som et prioritert utgiftsområde i 2014, til tross for at de oppgir forretningsanalyse og prestasjonsledelse som sine øverste prioriteter.


De fleste finansdirektører er nok enige i at deres rolle som en rent operativ finansleder er over, at stillingen er i endring og at finansdirektøren har en sentral rolle i å ta viktige forretningsbeslutninger. Det omfatter investeringer i IT og sikring av firmaets informasjon. Fremtidens finansdirektør må kunne bruke ny teknologi for å fatte bedre, mer velinformerte forretningsbeslutninger med direkte konsekvenser for forretningsresultatene. Fra å innføre mobile retningslinjer som hjelper salgsmedarbeiderne å kommunisere bedre, og derfor åpner for en gradvis økning av salget, til å iverksette omfattende endringer som forandrer måten organisasjonen kommuniserer på, på tvers av avdelinger, kontorer, land eller kontinenter. Finansdirektører må ha en grunnleggende forståelse for teknologi og teknologiens muligheter for å bane vei for endringer og omsette virksomhetens abstrakte behov til realiteter.