BUSINESS BYTES

Etter digitaldirektør, hva kommer nå?

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

IT-bransjens språk er i stadig forandring. Den hauser gjerne opp konsepter for så å dysse dem ned, og fraser som oppstår i bransjen utvikler seg naturlig etter hvert som systemer og tjenester endrer seg. Denne evolusjonen begrenser seg ikke bare til bransjespesifikke verktøy, men brukes også til å forklare transformasjoner innen IT-ledelse.

Ta rollen som digitaldirektør for eksempel (også kalt Chief Digital Officer eller CDO). Denne rollen ble hauset opp for en tre–fire år siden. Gartner antydet at digitaldirektørposisjonen «kom til å bli den mest spennende strategiske rollen det neste tiåret». Analyseselskapet spådde at 25 prosent av organisasjoner kom til å ha en digitaldirektør innen 2015.

Nå som vi har kommet et godt stykke inn i 2015, kan vi si at spådommen stemmer? Både ja og nei. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på digitaldirektører i store selskaper. Gigantene, slik som McDonald’s, General Electric og Renault, har dratt fordel av å ha interne digitaldirektører. Disse lederne bruker teknologi og innovasjon til å gi kundene en bedre opplevelse. Starbucks, for eksempel, er berømte for sin bruk av apper sammen med sitt vellykkede lojalitetsprogram. Den britiske avisen The Guardian har på sin side opprettet et produktteam som skal utforske nye muligheter rundt data og analyse.

Men til tross for disse suksesshistoriene, kan ting tyde på at rollen som digitaldirektør rett og slett er enda en teknologi-jippo. For det første har informasjonssjefer åpent begynt å sette spørsmålstegn ved rollens betydning. De påpeker at de selv allerede er pådrivere for forandring gjennom digitalteknologi.

Noen vil kanskje innvende at en slik frittalenhet ganske enkelt er et resultat av økt konkurranse tilknyttet IT-lederskap, i en tid da informasjonssjefer står i fare for å miste kontrollen over teknologiinnkjøp til individuelle forretningsområder. Men enda et bevis på at rollen som digitaldirektør potensielt kan falle bort kommer fra Forrester, som mener at organisasjoner bør unngå å introdusere enda en direktør i styrerommet. Forskningsselskapet antyder at 2015 er året da gode informasjonssjefer vil bevise at rollen som digitaldirektør er overflødig.

For noen informasjonssjefer kan dette være en tøff utfordring. Mange IT-ledere fokuserer fortsatt altfor mye på driftsmessige bekymringer. De er nedtynget av det daglige ansvaret for å drive en IT-avdeling og kan ikke bruke så mye tid som de burde – kanskje så mye som 70 eller 80 prosent – på kunderettet innovasjon. Informasjonssjefer må imidlertid ta denne utfordringen på strak arm. IT-ledere som velger å ignorere veksten av digitale direktører, for ikke å snakke om markedsføringssjefer og dataforskere, kommer til å synes overflødig rundt styrebordet. Veldig mye IT kan nå kjøpes som en tjeneste, så informasjonssjefer vil sannsynligvis få en mindre intern teknologiorganisasjon å kontrollere.

Informasjonssjefer som er åpne for forandring, vil kunne bruke erfaringen sin og vise hvordan virksomheten kan skape verdi fra nye digitale teknologier. Da slike prosjekter er innbefattet i vanlige forretningspraksiser, kan behovet for en digitaldirektør fort komme til å avta.

Lederen som da er best stilt til å lede den digitale agendaen, er sannsynligvis informasjonssjefen – samme person som fryktet at alt digitalt kunne bety slutten på sin lederrolle.[Kilder]

Gartner om veksten av rollen som digitaldirektør:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Eksempler på selskaper med digitale direktører:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Digitaldirektørens vekst og fall:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

Forrester om slutten på rollen som digitaldirektør:
http://www.zdnet.com/article/forrester-warns-cdos-dont-expect-career-longevity/