BUSINESS BYTES

Hvordan ser innovasjon i IT ut?

  • Publisert 2 år siden
  • 3 min. lest

Innovasjon er et moteord for store bedrifter. Virksomheter roper på innovasjon – men i henhold til Accenture, mener færre enn én av de fem viktigste lederne at selskapenes strategiske investeringer i innovasjon lønner seg.

Det har aldri vært et større behov for innovasjon i IT enn det er i dag.  De fleste virksomhetslederne vet at innovasjon skjer bare i det rette miljøet, der alle deltar i innovasjonsprosessen og skaffer til veie nye ideer. Spesielt i IT kan det ofte være en mangel på konsistens på hvordan kreativ tenkning kan brukes i den daglige jobben.

Men, IT-innovasjon kan ta mange former. Det kan brukes til å gjøre forretningsprosesser om til automatiserte IT-funksjoner, utvikle applikasjoner som åpner nye markeder, eller implementere skrivebordsvirtualisering for å øke fleksibilitet og kutte maskinvarekostnadene. I mange tilfeller er IT innovasjon.

IT trenger innovasjon, og innovasjon trenger IT. Og innovasjon i seg selv er ikke en aktivitet, eller en avdeling. Det er en måte å tenke og oppføre seg på som må skje overalt på tvers av alle avdelinger, prosjekter og posisjoner. IT-direktører har et ansvar for å opprette en selskapskultur som ikke bare tillater innovasjon, men oppmuntrer og belønner den. Men for mange er dette en utfordring som er vanskelig å overvinne, på grunn av måten avdelingen deres anses i bedriften.

Som den er, kan IT enten behandles som en kostnad eller resultatenhet. Organisasjoner kan enten bruke IT for å låse opp virkelig verdi eller holde seg til den foreldede tankegangen at IT kun handler om maskinvare og prosess. Sannheten er at å tenke lateralt på innovasjoner som gjøres mulig av IT, krever at avdelinger samarbeider og drar sammen mot et større organisasjonsmål.
Uansett hvilken form innovasjonen tar, her er fire tips om beste praksis som enhver organisasjon som vil opprette trinnvise forbedringer gjennom innovasjon i IT, bør vurdere:

1.    Finn ut hva mer fleksible selskaper gjør.  Mindre selskaper har generelt en tendens til å være mer fleksible og raskere til å ta i bruk nye teknologier. Bruker de deleverktøy eller -programmer som kan være nyttige for teamene dine?  Ta deg tid til å finne ut hvordan andre bruker IT du vurderer, spesielt de tidlige innovatørene. Læring fra andres feil kan være nyttig, og det kan spare penger og tid.

2.    Bland innovasjon med teknikk. Ferdigheter i tradisjonell IT er dype og spesialiserte. IT-avdelingen må kjenne til infrastrukturkomponenter, operativsystemets detaljer, databasedetaljer og samspillet mellom operativsystemet og databasen. Men markedsføringsavdelingen må kjenne til kunde- eller forretningsdetaljene disse systemene og databasene holder. Ved å samarbeide kan begge avdelingene få ny innsikt i hvordan informasjonen kan brukes til fordel for selskapet – og hvordan innsikten av begge sider kan fungere mot et felles, overordnet mål.

3.    Ikke frykt kaos – men ikke glem struktur heller.  Kaos er nøkkelen til kreativitet. Det oppretter en mulighet, en sjanse til endring. Det tvinger oss å søke et uvanlig og mangfoldig perspektiv og skyver oss ut av komfortsonen til et sted hvor vi kunne gjøre noe annerledes og skape noe som kan være banebrytende. Men noe struktur må opprettes for å kunne fullføre et prosjekt. For eksempel ved å ha én enkelt person eller enhet ansvarlig for at prosjektet skal utføres.

4.    Fokuser på det som er ekte. IT-direktører trenger å snakke om innovasjon med tanke på spesifikke verdiforslag for virksomheten – ikke bare produktivitet og effektivitet. Innovativ IT bør rettes direkte mot å bruke teknologi på nye måter for bedre sammenføyning av teknologiinitiativer og forretningsmål.

IT er i en unikt sterk posisjon for å levere innovasjon. Ikke bare er innovasjon en komponent av IT seg selv, IT-avdelinger ser tradisjonelt alle områder av selskapet, på tvers av alle avdelinger og funksjoner, til tross for at avdelingen noen ganger arbeider i sin egen marginale silo.  Men faktum er at IT-avdelinger kan og må se hele bildet for å komme på nye måter å drive verdi og innovasjon på – ikke bare for sin egen del av virksomheten, men for selskapet som helhet.