BUSINESS BYTES

Hvorfor er digital sponsing så viktig?

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Noen mennesker i organisasjonen din vil være veldig gode til å frambringe idéer. Andre, slik som prosjektledere, vil ha talent for å gi liv til modeller ved å finne de riktige tekniske ressursene og det rette menneskelige talentet. Men gode idéer og ledelse vil bare hjelpe deg et stykke på vei.

Ansatte som ønsker å gjøre et smart konsept om til virkelighet, trenger toppsponsorer. Disse sponsorene spiller en avgjørende rolle, og hjelper med å sørge for at ideer og prosjekter flyttes over fra design- til implementeringsfasen. De kan ha erfaring fra områder som forretningsstrategi og finansiell oppbakking, som vil bestemme hvor sannsynlig det er at initiativet forkastes eller støttes.

I den digitale tidsalderen er rollen til en seniorsponsor – for eksempel en finansdirektør, markedsdirektør eller driftssjef – svært sentral. Styret bombarderes med potensielle teknologiske prosjekter av alle slag, fra sosiale til mobile, stordata- og skyprosjekter.

Slik interesse er en velsignelse for ansatte som er interessert i slagkraften til alt som er digitalt. Men det kan også være et hinder. Bommer man på salgstalen, vil skeptiske styremedlemmer se på det digitale prosjektet som nok et forslag i en lang rekke pengeslukende initiativer.

Styret trenger å forstå hvordan prosjektet vil forbedre måten selskapet drives på pr. i dag. Digitale prosjekter – slik som mobilisering av et nettsted eller å lage en ny app – er jo tross alt ikke et mål i seg selv.

Sponsorer vil hjelpe prosjektledere til å demonstrere hvordan nettmobiliseringsprosjektet vil gi flere kunder mulighet til dialog med bedriften fra hvor som helst. De vil hjelpe prosjektmedarbeiderne med å definere hvordan en app kan gi nye typer informasjon til en fleksibel arbeidsstab.

Toppsponsorer utgjør det menneskelige grensesnittet mellom innovasjonsskapning og verdiskapning. Sponsorer sørger for at ledere legger prosjektsøknadene fram for styret på en riktig måte med problemet som skal løses, alternativer for implementering, og mulige risikoer og/eller fordeler med å ta initiativet videre.

Sponsorer vil også være noen som passer på prosjektmedarbeiderne. De vil ha topplederens øre og vil ta noe av presset fra resten av teamet ved å ha ansvar for suksess eller nederlag, både under og etter implementeringen.

Slike sponsoravtaler vil redusere forventningspresset og la individer nedover i hierarkiet fokusere på det de gjør best, slik som prosjektskapning, utvikling, testing, implementering og finpussing. Kort fortalt så kan toppsponsorer gjøre gode idéer om til konkurransefortrinn.


[Videre lesning]

http://www.zdnet.com/article/five-ways-to-help-get-your-it-project-signed-off/