BAMA 3D Printing Case Study

Kundeeksempel – BAMA 3D-utskrift

BAMA er et privateid fransk selskap som ble grunnlagt i 2008. Virksomheten deres er basert på produksjon av farmasøytiske og medisinske produkter, for eksempel pilledispensere, som hovedsakelig er laget av plast. Denne historien handler om hvordan BAMA har omfavnet 3D-utskrift for å gjøre det lettere å levere nye designer og prototyper som dekker kundenes behov, og å jobbe raskere og mer effektivt med prosjekter.

"Med 3D-utskrift kan vi lage tre designiterasjoner på 24 timer. Før kunne vi bare lage én iterasjon i uken. Vi regner med en gevinst på mellom 30 og 35 % innen design- og prototypearbeid, noe som er enormt"

Jean Pierre Giraud – direktør BAMA SAS

Flere kundeeksempler
Foss Tech

Foss Tech AS

En mekatronikkbedrift som bruker 3D-printede prototyper

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon

Hvis du vil bruke nyskapende 3D-printløsninger og -tjenester, gjør du lurt i å kontakte Canon.

Kontakt oss