Flerfunksjonsskrivere

imageRUNNER ADVANCE DX C478-serien

Spesifikasjoner

Detaljert om spesifikasjoner

Hovedenhet

Utskriftsspesifikasjoner

Kopispesifikasjoner

Spesifikasjoner for skanning

Spesifikasjoner for sending

Faksspesifikasjoner

Lagringsspesifikasjoner

Sikkerhetsspesifikasjoner

Spesifikasjoner for bruksmiljøet

Administrasjon av programvare og skriver

Forbruksartikler

Alternativer for papirtilførsel

Maskinvaretilbehør

Tilleggsutstyr for system og kontroller

Annet tilleggsutstyr