Boktrykking: stimulerer til nyskaping gjennom samarbeid

Eksperter fra Canons Future Book Forum deler perspektiver om samarbeid

Last ned rapport

Gjør utgivelsesutfordringer om til forretningsmuligheter

Lær hvordan trykkeritjenesteleverandører, forlag og teknologileverandører kan samarbeide for å forme fremtidens bokbransje

Last ned rapport

Peter Fisk of GeniusWorks presenting at Canon’s Future Book Forum

Bokbransjen: de åtte nøkkeldriverne for innovasjon

Canons årlige Future Book Forum er et møtested der leverandører av utskriftstjenester, utgivere og leverandører av digital forlagsteknologi deler synspunkter og ideer om gjeldende markedstrender i bransjen. I 2017 utforsket forumet ideen om smartbøker – en skreddersydd opplevelse som kombinerer omsluttende, konkrete egenskaper ved fysiske bøker med egenskapene til digitale formater. 

Konseptet er ennå ikke en realitet. For at det skal skje, identifiserte en ekspertgruppe ved forumet et behov for mer samarbeid og prosessoptimalisering i hele leverandørkjeden for å møte de utfordringene som følger med endringer. Diskusjonen berørte åtte nøkkeldrivere for endring og innovasjon.

Young woman reading book on train

1. Mangfoldige distribusjonsmodeller: Innhold beveger seg på tvers av flere plattformer, levert av nye teknologier, kommersielt utnyttet av nye forretningsmodeller. Å forutse fremtiden er vanskelig: I 2011 skrev Financial Times en artikkel om reisehåndbokens død, i 2016 rapporterte Nielsen at salget av reisehåndbøker hadde steget med 4,45 %. Men produktets natur var endret. Lonely Planet lager nå innhold for bruk på digitale og papirbaserte plattformer, og tilbyr et utvalg av trykte reisehåndbøker. Besøkende til New York kan velge mellom ikke mindre enn fire formater. 

2. Kortere tid til markedet: Bøker kan ikke konkurrerer med umiddelbarheten til sosiale medier og døgnkontinuerlige nyheter, men de kan gi omfattende bakgrunnsanalyse og kommentarer om nye trender og emner. I tillegg ligger det potensial i "distribusjon og utskrift” for digital utskrift. Michaela Philipzen fra forlaget Ullstein Buchverlage arbeider med å levere bøker til tysktalende i utlandet samtidig med publikasjon i Tyskland. "Hvis vi kan levere omfattende publiseringsfiler for å samkjøre publikasjonsdatoer, er det en stor fordel for oss og våre kunder".VI UTNYTTER IKKE FULLT DE TEKNOLOGISKE FUNKSJONENE SOM ER TILGJENGELIGE I FORLAGSVERDENEN, OG DERFOR FORSTÅR VI IKKE HELE EFFEKTEN DISSE KAN HA PÅ DRIFTEN

Dr. Sven Fund, grunnlegger
og MD for fullstopp

3. Utgivere er mindre risikovillige: Siden den ble utgitt i 2003, har da Vinci-koden solgt over 80 millioner eksemplarer, men de siste fem årene har ingen tittel solgt over 20 millioner eksemplarer. Lavere salg betyr mindre fortjeneste og øker risikoen ved å publisere nye forfattere. Tilsvarende gjør det enorme markedet skapt av teknologier som selvpublisering det vanskeligere for lanseringer til å skille seg ut – nye titler må nå markere seg innen fire uker. 


4. Krympende volumer: Federation of European Publishers sier at e-boksalget har stabilisert seg på 6–7 % av det totale boksalget, noe som er lavere enn fryktet. Men det kommer digitale utfordringer fra andre steder. Sosiale medier konkurrerer om forbrukernes oppmerksomhet, det samme gjør tendensen til å se hele TV-serier på én gang. 

5. Selvpublisering skaper nytt innhold: Det er ikke et helt nytt fenomen – både Jane Austen og Marcel Proust publiserte sine egne bøker – men dagens muligheter for digital produksjon gjør det enklere enn noensinne å komme på trykk (eller i e-bok). 

6. Utgivelser rettet mot spesielle interesser: Med små opplag og digitale modeller for produksjon av bøker er det ikke lenger en problemstilling å binde opp kapital i lagerbeholdningen, og hver hobby eller lidenskap blir en nisjemulighet for utgivere. Utgivelser på minoritetsspråk blir lønnsomme. Ingen bok trenger noen gang å være ute av trykk. Forlaget Goloseo i München spesialiserer seg for eksempel på å gjenopplive barnelitteratur i både trykt og digital form. 

7. "Digitalister" vil ha fysiske bøker: Folk føler seg overveldet av digitale medier. I en undersøkelse fra 2017 fant Two Sides at 72 % av de spurte foretrekker trykte bøker og aviser, og 69 % slapper av med trykte medier som en pause fra digitale enheter. 

8. Forbrukerne forventer innhold på flere plattformer: Når de ikke slapper av med en bok, er disse digitalistene mestre i å se på innhold på flere enheter samtidig – skrevne ord, lyd eller video.

Delegates in discussion during roundtable debate at Canon’s Future Book Forum


VI OPPFORDRER BOKTRYKKERE TIL Å IKKE SPILLE EN PASSIV ROLLE, OG INNSE AT DE KAN FREMME NYSKAPING.

Peter Wolff, leder
Kommersielle skrivere og CRD-
kundegruppene, Canon Europe

Muligheter, ikke trusler

Ved første øyekast kan noen av disse trendene, som egenpublisering og fallende volumer, virke som trusler, men de må sees på som utfordringer, og utfordringer representerer muligheter. For å realisere dem må utgivere, leverandører av utskriftstjenester og teknologiløsningsleverandører samarbeide. Når alt kommer til alt, representerer de allerede et triangel av ekspertise som omfatter nesten alle aspekter ved produksjon av bøker. 

Canons Peter Wolff oppsummerte hva vi trenger, under diskusjonen: "Alle ledd i kjedet må tenke forbi vår nåværende visjon om bransjen. En digital tankegang lar utgivere omfavne en fremtid der små opplag og levering på forespørsel er realiteten, og der mer proaktiv livssyklusadministrasjon av publiseringsressurser gjør det mulig å maksimere den kommersielle verdien av innholdet og gjøre det mer lett tilgjengelig for forbrukerne. Men nyskapning er mindre sannsynlig uten en åpen dialog og vedvarende samarbeid mellom utgivere, boktrykkere og teknologiløsningsleverandører. Neste trekk er opp til oss."

Finn ut hvordan publiseringsutfordringer kan gjøres om til forretningsmuligheter

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Oppdag hvordan du kan fremme omsetningsvekst

TA KONTAKT