Tre trinn for å innføre automatisering i bedriften din

Start reisen for å transformere forretningsprosessene dine

LAST NED VEILEDNING

En veiledning til vellykket digital transformasjon

53 % sier at det primære formålet med digital transformasjon er å strømlinjeforme prosesser. Finn ut hvordan du kan redusere ineffektivitet

Last ned veiledning

Winding mountain road lit up brightly

Innføring av automatisering i bedriften din

Mer effektive internprosesser er den største drivkraften for digital transformasjon i 53 prosent av bedriftene. Automatisering er et viktig verktøy for nå dette målet: Bedrifter erstatter tradisjonelle analoge prosesser for å redusere antall feil, spare tid og penger, og spare de ansatte for gjentakende oppgaver slik at de kan fokusere på mer lønnsomt, kunderettet arbeid.

Implementering av automatisering kan få ringvirkninger på tvers av hele organisasjonen. Markedsførere kan fokusere på kundetilfredshet og enklere få oversikt over resultater. Intelligent prosessautomatisering, inkludert kunstig intelligens, kan bidra til å levere stabile personaltjenester. Spesifikke trender og utvikling innen automatisering av robotprosesser, kognitiv IT og tingenes Internett (IoT) kan forbedre sikkerheten og redusere administrative feil i økonomifunksjonen. Implementering av automatisering er en viktig del av reisen til transformasjon, og her er det fort gjort at selskaper kjører seg fast. Nedenfor kan du se tre trinn som hjelper deg å lykkes med å automatisere selskapet ditt.

Vurder selskapets digitale modenhet

Alle selskaper har ulik digital modenhet, så det er lurt å starte forsiktig. En vurdering av selskapets digitale modenhet omfatter evaluering av en rekke aspekter i organisasjonen: kultur, nåværende bruk av teknologi, hvor veltilpasset selskapet er til å støtte digital styring, og hvor godt selskapet bruker kunde- og bedriftsdata. Dette vil vise om selskapet er skeptisk, tilpasser seg, samarbeider eller skiller seg ut, noe som gir deg muligheten til å sette spesifikke mål for automatisering og implementere en trinnvis strategi. Dette innebærer å velge små prosesser som kan automatiseres uten menneskelig inngripen, (f.eks. godkjenning av reiseutgifter) fremfor driftskritiske prosesser. En slik test vil hjelpe deg med å fastsette potensiell innvirkning, forutse hindringer og finne frem til mulige løsninger på eventuelle problemer.

Man running up some stairs, shot from behind

Involver interessentene

Når automatiseringen av forretningsprosessene begynner å falle på plass, er det viktig å fastsette roller og ansvarsområder for alle interessentene som er involvert i prosessen. Sørg for at alle interessentene er på bølgelengde, involver dem på riktig måte fra starten av og opprett et gjennomsiktig hierarki ved å fastsette prosesseieren slik at du kan tildele ansvar. Velg en menneskesentrert løsning som bedriftslederne er komfortabel med, og tilpass automatiseringsprosessen etter den eksisterende strategien. Den strategiske tilpasningen er svært viktig for at en teknologisk transformasjon blir vellykket. Gjennomfør en idémyldring for å forstå problemområdene, slik at alle i organisasjonen føler seg viktige. Dette gjør det også enklere å løse alle problemer ved hjelp av automatisering.

Invester i opplæring

Hvis digital transformasjon skal bli vellykket, er det viktig at de ansatte får opplæring i det grunnleggende ved nye plattformer, formålet med implementeringen og ønskede resultater. For at brukere skal venne seg til den nye plattformen, er det svært viktig å velge en intuitiv og brukervennlig programvare som fremmer selvopplæring.

Behandling av forretningsprosesser

Vellykket automatisering avhenger av hvor godt den nye plattformen blir tatt imot, og hvor godt brukerne samhandler med systemet. For å oppnå dette må bedrifter ta i bruk Business Process Management (BPM). Dette måler kontinuerlig resultatet av automatisering og gjør stadige endringer for å optimalisere det. Hvis resultatene av automatisering ikke blir kontinuerlig overvåket, vil det bli svært vanskelig å forbedre effektiviteten av prosessen.

En viss grad av automatisering er et viktig trinn i transformasjonen av enhver bedrift. Fordelene er tydelige, men på samme måte som mennesker gjør feil, finnes det ingen feilfri automatiseringsteknologi for forretningsprosesser. Hvis du skal få mest mulig ut av det, trenger du en betydelig mengde organisatoriske ressurser. Automatisering må være en del av organisasjonens DNA. Dette kan være kostbart i starten, men hvis det blir utført på riktig måte, er det vel verdt investeringen.

Håndter utfordringer ved digital transformasjon med Canon

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Oppdag hvordan du kan strømlinjeforme forretningsprosessene med digital transformasjon


TA KONTAKT