Har bedriften din en appetitt for risikostyringsprosessen?

Start risikostyringsprosessen din med Canons veiledning for datasikkerhetslovgivning

LAST NED VEILEDNING

Two people in discussion in an outdoor meeting area

Risiko er en naturlig del av å drive en bedrift. CNBCs liste over de mest innovative bedriftene¹ anerkjenner og belønner organisasjoner og ledere som tar smarte sjanser. De går inn med stor innsats der det er høy risiko, men også høy belønning. Selv om denne tilnærmingen ikke passer for alle, viser det hva man må ofre for å levere noe nyskapende på markedet.

Til tross for at sikkerhet klatrer stadig høyere på bedriftens agenda, får de med ansvar for å gjennomføre det, lederne for informasjon og informasjonssikkerhet, et stadig større rykte på seg for å hindre fremgang når det juridiske blir prioritert over innovasjon.

Effekten av risikostyring

Kort fortalt: Organisasjoner må ta noen risikoer og unngå andre. Hvis de skal gjøre det, må de ha et klart bilde av hva vellykket ytelse er. Svaret vil variere basert på bedriftens bransje eller funksjon i et større selskap. Dagens sikkerhetseksperter bør se på det som sin rolle å skape muligheter for fremgang. Risikoer forbundet med informasjonssikkerhet må betraktes som håndterbare og ikke som større problemer enn andre former for risiko.

Med andre ord krever sikkerhetsrisikostyring at man godtar at bestemte former for risiko alltid vil vedvare og visse sikkerhetsbrudd alltid vil oppstå. Det betyr at bedrifter må ha en strategi på plass for å håndtere dem når de oppstår. I stedet for å fokusere på å redusere trusselen konsentrerer mange informasjonsledere seg i dag om å opplyse om trusler.

3 colleagues reviewing content on tablet

Hvordan risikostyringsprosessen utføres

Effektiv risikostyring starter med å identifisere bedriftens umiddelbare risikoer, opplyse styret og ledere om hva de er, og hva de kan bety. Effektiv risikostyring er alles ansvar. Et databrudd kan føre til store skader, både for økonomien og omdømmet, og ledere og ansatte må forstå potensielle kostnader og trinn man må gjennomføre hvis en lekkasje forekommer.

Noen organisasjoner simulerer hendelser og kriser for å hjelpe med dette. Dette kaster ikke bare lys over svakheter. Det kan også få team til å føle seg tryggere og bedre forberedt på brudd hvis de skulle oppstå.

Når den digitale trusselen utvikler seg, må styringen og retningslinjene som er tilknyttet dette, holde følge. Selv om en toppleder bør styre forsøk på å endre risikostyringsstrategien, må alle i hele organisasjonen være i stand til å bidra med forslag og hjelpe bedriften med å finne beste mulige gjennomføring.

Business people discussing over computer

Sjekkliste for risikostyringsprosessen

  • Husk at bedriftens bredere strategi kan endres raskt. Vekst i nye markeder kan føre til nye risikoer innen økonomi og informasjon.
  • Bruk av digital teknologi, for eksempel sosiale medier og skytjenester, kan også ha innflytelse.
  • Risikostyringsstrategien må skaleres etter bedriftens vekstambisjoner.

Håndtere risikoappetitten for ulike avdelinger

Dette er grunnen til at sikkerhetsretningslinjer må gi rom for å akseptere en viss risiko, slik at organisasjonen skal fungere som en enhet. Sikkerhetsuhell kan og vil skje¹, og det er like viktig å hindre dem som å ha en avtalt prosedyre på plass for å håndtere dem når de inntreffer, basert på en forståelse av hva de innebærer.

Risikostyring bør være en del av et helhetlig program som vurderer risikoappetitten, være basert på risikostyringsprinsipper og til slutt informere bedrifter om at hvis en risiko blir til virkelighet, er det ikke en feil, men en validering av en avtalt prosess.

¹Eksklusive artikler av CNBC dekker BCGs årlig rapport om verdens mest nyskapende bedrifter.

Office team working together

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut hvordan Canons sikkerhetsløsninger for informasjon kan hjelpe bedriften din


TA KONTAKT