Hvor digitalt er kontoret ditt?

Fastsett din digitale modenhet og start transformasjonreisen

LAST NED VEILEDNING

En veiledning til vellykket digital transformasjon

42 % oppgir eldre infrastruktur som den største hindringen for transformasjon. Finn ut hvordan du kan digitalisere bedriften din

Last ned veiledning

Winding mountain road lit up brightly

Er kontoret ditt digitalisert?

Vi er omgitt av en digital transformasjonsbølge, og bedrifter over hele verden prøver å komme frem til den forespeilede belønningen ved reisens slutt. Til tross for dette er det mange bedrifter som opplever at de ikke får den forventede avkastningen på investeringen. Couchbase gjennomførte en CIO-undersøkelse i 2016 som viste at 90 prosent av digitale transformasjonsprosjekter bare resulterte i små forbedringer, ikke leverte som forventet eller var fullstendig mislykkede. Ett år senere forutså IDC at 70 prosent av digitale transformasjonstiltak fortsatt er dømt til å mislykkes.

Mål og motivasjon er viktige ressurser for bedrifter som ønsker å transformere seg. Mange innser imidlertid at digital transformasjon ikke er noe som skjer umiddelbart. Hvordan kan bedrifter lage realistiske planer og unngå skuffelser?

Modernisering av eldre systemer

Kjernen av utfordringen er at de fleste bedrifter har en tungvint infrastruktur basert på eldre systemer. Undersøkelser* fra i år avdekket at 42 prosent av bedrifter oppgir dette som en av de tre største utfordringene med digital transformasjon. Dagens organisasjoner arbeider i et konkurransepreget, fartsfylt landskap der smidighet er viktig, og de er under økende press om å modernisere og migrere kjernesystemer som gjør dem mer smidige.

*Mulesoft, Connectivity Benchmark Report, 2018

Vurdering av den digitale modenheten

Noe av det viktigste når du skal klargjøre bedriften for vellykket digital transformasjon, er å ha en nøyaktig forståelse av hvor den står i forhold til digital modenhet. Dette vil sannsynligvis variere fra avdeling til avdeling. Kontoransatte bruker ofte en rekke digitale prosesser i løpet av arbeidsdagen, men økonomi- og personalavdelinger benytter seg ofte av papirbaserte prosesser. Ved å vurdere digital modenhet på tvers av bedriften, kan du fastsette hvor du bør starte og hva du bør prioritere.

Group of people on a hike in the snow

Faser i digital transformasjon

Digital
Bedrifter i starten av reisen kan ha en stor grad av manuelle prosesser, og bruker bare digitale prosesser ved behov. Et eksempel på slike bedrifter er advokatfirmaer som ofte er overveldet av papirarbeid, noe som resulterer i at de bruker enormt mye tid på administrativt arbeid. 

Bedrifter i denne kategorien bør fokusere på å digitalisere flere prosesser, spesielt dokumentskanning og -lagring. Advokatfirmaer kan spare verdifull tid når de har mulighet til å søke gjennom papirarbeid digitalt og finne dokumenter umiddelbart.

Automatisering av prosesser
Stadig flere bedrifter innfører automatisering på arbeidsplassen for å fjerne kjedelige, gjentakende oppgaver som tar opp verdifull tid. Hvis bedriften allerede har innført en betydelig mengde digitalisering, bør det neste skrittet være automatisering av prosesser. Automatisering av oppgaver som postsortering, behandling av kundehenvendelser og digitale signaturer kan hjelpe bedriften med å strømlinjeforme arbeidsflyten og forbedre effektiviteten. 

Optimalisering
Hvis bedriften har det høyeste nivået av modenhet, bør den ha som mål å optimalisere forretningsprosessene. Det er viktig å vurdere bedriften som helhet: Transformasjon bør fokusere på å prioritere områder der prosesser kan optimaliseres for å levere en bedre kundeopplevelse.

Bedrifter kan ikke transformeres over natten, og bør sette seg realistiske mål når de planlegger transformasjonen. Det første trinnet er å forstå bedriftens modenhet. Deretter kan en fastsette hvor mulighetene og prioriteringene ligger i fremtiden. Veien til suksess er lang, men stødig, akkurat som i historien om haren og skilpadden.

Håndter utfordringer ved digital transformasjon med Canon

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut hvordan du starter reisen mot digital transformasjon

TA KONTAKT