ARTIKKEL

CSRD er på vei: fire fremgangsmåter for å gjøre organisasjonen mer bærekraftig

Bærekraftig forretningspraksis er ikke lenger valgfritt.

a man looking at his phone

Gjør deg klar til CSRD

Bærekraftig forretningspraksis er ikke lenger valgfritt. Offentligheten krever direkte og umiddelbare tiltak for å bremse klimaendringene, mens investorer i økende grad jakter på pålitelige markeder for bærekraftige investeringer.

Europakommisjonen planlegger å ta i bruk de første standardene for CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).1 Dette vil kreve at flere organisasjoner enn noensinne leverer årlige rapporter i henhold til EU-standardene for bærekraftrapportering, der de redegjør for deres innvirkning på sin egen organisasjon, mennesker og miljøet.

Europakommisjonen mener at den eksisterende rapporteringen ikke er god nok – rapportene er preget av det som investorer og interessenter mener er viktig, og det er vanskelig å sammenligne to eller flere selskaper. Formålet med CSRD er å endre dette.

Arbeide hybrid: En mulighet

Organisasjoner som har satt bærekraftarbeidet på hold under pandemien, har nå en mulighet til å fokusere på nye tiltak.2 Hybridarbeid og fleksibelt arbeid – noe de fleste europeiske bedrifter har omfavnet3, 4 – byr på en sjelden mulighet for endringer. Nå som «The great resignation» pågår,5 kan det av flere grunner være svært viktig å gripe denne muligheten når arbeidstakere ønsker å arbeide for mer progressive organisasjoner med en sterkere og mer gjennomsiktig holdning til bærekraft.6

Eiere og kontorsjefer på tvers av, og utenfor EU, vil gjøre nye vurderinger av hva som utgjør bærekraftig forretningspraksis og proaktive fremgangsmåter for å oppnå forbedringer på daglig basis. Her er noen tiltak du kan iverksette i organisasjonen din.

1. Bli en del av bevegelsen for fornybar energi

Du kan redusere karbonavtrykket ditt betraktelig ved å bytte til en avtale eller tariff for fornybar energi. I Storbritannia og EU må strømleverandører publisere drivstoffblandingen sin årlig, slik at kundene kan se om de bruker 100 prosent fornybar energi eller en kombinasjon av fornybare og fossile brennstoff. Dette er nyttige data når du skal beregne karbonavtrykket ditt.7, 8

Fornybar energi er i rask vekst og ligger an til å overta for fossile brennstoff som verdens største energikilde innen fem år,9 så nå er det enklere enn noensinne å bli en del av bevegelsen.

Enkelte organisasjoner ønsker kanskje å bli med tredjedelen av bedrifter i Storbritannia som genererer sin egen fornybare energi lokalt.10 Avhengig av størrelsen på anlegget, plasseringen og tilgjengelige investeringer, finnes det en rekke teknologialternativer. Dette inkluderer solceller, vindkraft, geotermiske varmepumper og bakkevarmepumper, vannkraft, anaerob nedbrytning og kombinert varme og kraft. For å oppnå maksimal effekt bør dette planlegges samtidig med isolasjons- og energieffektivitetstiltak.

Hvis EU-baserte bedrifter går inn for å bruke fornybare strømkilder til å dekke bare 30% av det totale strømbehovet sitt innen 2030, vil EUs sektor for fornybar energi generere mer enn 750 milliarder euro i bruttoprodukt.11

Hybridarbeid er også en viktig faktor i prosessen med å skape og beregne bærekraftig utvikling. Bærbare PC-er, skrivere, lys, oppvarming – alt dette påvirker miljøet enten det brukes på kontoret, hjemme hos den ansatte eller andre steder. Vær forsiktig med å flytte ansvaret over på de ansatte slik at man mister oversikten over verdifulle data.

2. Ta i bruk avfallshierarkiet

Tenk på de fem punktene i avfallshierarkiet: avfall, reduksjon, gjenbruk, gjenvinning og gjenoppretting. Hvor kan du spare miljøet gjennom livssyklusen til alle produktene, enten de selges eller kjøpes?

Når det gjelder kontorteknologi som flerfunksjonsenheter, kan dette dekke alt fra å velge mer energieffektive enheter til å beregne hvilken effekt digital transformasjon har på karbonavtrykket - og til å forlenge investeringssyklusen for enhetsparken for å beholde skriverne lenger.

Forlenget levetid for kontorenheter kan redusere drivhusgassutslippene fra tilknyttet produksjon, logistikk og avhending betraktelig. For eksempel kan bruk av Canons reproduserte EQ80-flerfunksjonsskrivere ytterligere redusere utslippene fra utvinning av råmaterialer og CO2 – faktisk med så mye som 80 prosent sammenlignet med et nytt produkt.

Innkjøp av reprodusert utstyr gir organisasjoner en direkte rute til sirkulærøkonomien, et system som sørger for at ressurser brukes så lenge som mulig. Slike enheter er også rimeligere, og produktene i Canons EQ80-serie er av utmerket kvalitet og dekket av samme garanti som nylig produserte produkter.

a woman working on a laptop

3. Rydd opp i forsyningskjeden

Europakommisjonen påpeker at veksten i bærekraftøkonomien vil påvirke både store og små organisasjoner, uavhengig av rapporteringskrav. Det forventes ganske enkelt at bærekraftrapporter deles innad i en forsyningskjede.

Mange selskaper ignorerer ofte enkelte leverandører på arbeidsplassen, for eksempel vaskebyråer, matleverandører, kaffeleverandører, dekoratører osv, når de vurderer den totale miljøpåvirkningen. Resirkulering av toner- og blekkassetter er en etablert praksis som i mer enn 30 år har vært en viktig del av Canons policy for null avfall til deponi. Den samme logikken kan tas i bruk på andre områder for å nå bærekraftmål.

Europa er for eksempel den største kaffeforbrukeren i verden, og kaffeforbruket på europeiske kontorer har en prislapp på rundt 3,1 milliarder euro.12 Når kaffegruten kastes på «vanlig måte», ender den opp på søppeldynga der den brytes ned og produserer metan, som er en drivhusgass.13 Når kaffegruten resirkuleres, kan den derimot forvandles til et bærekraftig biodrivstoff.

Med det i tankene er det verdt å utforske forsyningskjeden og livssyklusen til andre forbruksvarer på kontoret, for eksempel rengjøringsmidler, papir og matservering til kundemøter. Det virker kanskje som bagateller, men når alle data og tiltak teller, er det verdt å finne ut hva som kan forbedres.

4. Reis mer miljøvennlig

Kjøretøy med lave utslippsnivåer er på fremmarsj i Europa. Salget av elbiler passerte salget av dieselbiler for en god stund siden i Norge.14 Bedrifter i hele regionen vurderer å erstatte eldre bilparker med elektriske kjøretøy for å redusere miljøpåvirkningen og bidra til å bedre luftkvalitet, samt redusere kostnader knyttet til drivstoff, vedlikehold og avgifter.15

Hvis du velger å reise med offentlig transport, sykle og gå, kan du spare enda mer. I Storbritannia er bil den vanligste transportformen for reiser på én til fem mil.16 Kan noen av disse reisene foretas med andre transportmidler i organisasjonen?

Eller kanskje ikke i det hele tatt? Teknologi gjør det mulig å arbeide eksternt og på farten, slik at folk kan være produktive uansett hvor de er. Bilreiser utgjør en stor andel av «urbane reiser» (under 100 km) i EU, og mange av reisene er pendling eller jobbreiser.17 Standardisering av hybridarbeid og fleksibelt arbeid, eller helt eksternt arbeid, kan eliminere mange av disse reisene.

Små skritt, stor effekt

Bærekraft er et viktig hensyn for en bedrift – som seg hør og bør slik planeten endrer seg. Både store og små tiltak kan ha stor betydning for CSRD-rapporteringen din og bidraget ditt til en grønnere verden.

Se bildeboken vår, EQ80 – A Life in Pictures, for å finne ut hvordan Canon bruker gjenbruksdeler i EQ80-serien for å levere enheter som er like gode – og pålitelige – som nye.

Se infografikken vår for å finne ut hvordan Canon implementerer bærekraftig praksis gjennom hele livssyklusen til produktene våre.

«Offentligheten krever direkte og umiddelbare tiltak for å bremse klimaendringene.»

Andy Tomkins, EMEA Sustainability Engagement Manager, Canon Europe

BILDEBOK

imageRUNNER ADVANCE EQ80: tar vare på morgendagen i dag

Finn ut mer om hvordan du velger riktig teknologi for å nå bærekraftmålene dine.

Relaterte produkter og løsninger

Oppdag de reproduserte flerfunksjonsskriverne av høy kvalitet i EQ80-serien vår.

Finn ut mer

Les mer om hvordan du kan redusere karbonutslippene og nå målene dine for bærekraftig utvikling.

 • ARTIKKEL

  Bærekraftig IT: reprodusert vs. renovert

  Hva er forskjellen på renoverte flerfunksjonsskrivere?

 • ARTIKKEL

  Betydningen av bærekraft og sirkulærøkonomi

  Se hvordan en komplett sirkel bidrar til å bremse klimaendringene.

 • ARTIKKEL

  Sirkulærøkonomi, bærekraft og forretningsmuligheter

  Endre kjøpsmentaliteten for å spare penger og miljøet.

 • ARTIKKEL

  Tre grunner til at bedriften bør verdsette bærekraft

  Hva er sirkulærøkonomi, og hvorfor bør du bli en del av den?

 • ARTIKKEL

  Bærekraft – fokus på detaljer

  Dra nytte av muligheten til å vurdere og justere tilnærmingen din til bærekraft.

 • TRENGER DU HJELP?

  Vil du ha mer informasjon om hvordan du kan gjøre organisasjonen mer bærekraftig?

  1. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
  2. https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/05/13/the-pandemic-slowed-sustainability-efforts-heres-how-organizations-can-get-them-back-on-track/?sh=4c84ea227b10
  3. https://resources.owllabs.com/blog/european-companies-and-hybrid-work
  4. https://www.prnewswire.com/news-releases/forrester-only-30-of-companies-will-embrace-a-full-return-to-office-model-post-pandemic-301299937.html
  5. https://www.weforum.org/agenda/2021/11/what-is-the-great-resignation-and-what-can-we-learn-from-it/
  6. https://www.greenbiz.com/article/how-esg-programs-can-combat-great-resignation
  7. https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-schemes/renewables-energy-guarantees-origin-rego/energy-suppliers/fuel-mix-disclosure-fmd
  8. https://www.aib-net.org/certification/uses-certificates/fuel-mix-disclosure
  9. https://www.ecowatch.com/iea-renewable-energy-sources-2648860436.html
  10. https://www.alphr.com/energy/1010075/third-of-uk-businesses-generating-renewable-energy/
  11. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5ab1ada3-c48c-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
  12. https://coffeebi.com/2019/03/27/office-coffee-consumption-the-strong-growth-of-the-european-markets/
  13. https://www.bio-bean.com/news-post/the-significant-value-of-spent-coffee-grounds/
  14. https://www.nytimes.com/2022/01/17/business/electric-vehicles-europe.html
  15. https://energysavingtrust.org.uk/the-road-to-zero-is-your-business-ready-for-electric-vehicles/
  16. https://www.gov.uk/government/statistics/national-travel-survey-2020/national-travel-survey-2020
  17. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics#Distance_covered