STØRSTE TRENDER

Den digitale transformasjonen innen HR

Hvordan påvirker utviklingen innen HR din virksomhet?

LAST NED RAPPORT

HR Digital Transformation Report

HR står overfor utfordringer

Rekruttering blir vanskeligere, og talentfulle arbeidstakere blir vanskeligere å holde på. Som et svar på dette endrer HR-avdelingene seg, og virksomhetene søker å utnytte ny teknologi for å øke effektiviteten, engasjementet og opplevelsen blant de ansatte, fra rekruttering til introduksjonsprogrammer.

En tredjedel av bedrifter

oppgir at det har blitt vanskeligere å holde på de ansatte2

A third of businesses

69 % av HR-avdelingene

ser på rekruttering av kompetente ansatte som en prioritet de neste 5 årene3

69% of HR departments

«HR-avdelingene med høyest ytelse bruker mindre enn 40 % av deres tid og ressurser på disse transaksjonsbaserte aktivitetene»6

McKinsey

The best-performing HR departments spend

Automatisering vil utfylle

jobbene som gjøres som en støtte av HR-funksjonen. Mellommenneskelige og disiplinære utfordringer vil fortsatt kreve en menneskelig faktor.

Automation will severely augment

HR-direktører sier

de viktigste teknologiske nyvinningene er mobilteknologi (79 %), nettapplikasjoner (68 %) og automatisering (52 %)9

HR directors say

Bare 1 av 3

HR-avdelinger bruker teknologi i introduksjonsprosessen. Men 68 % planlegger å innføre det10

Only 1 in 3

25 % av Millennials og Gen Z

sier at dårlig teknologi på arbeidsplassen får dem til å vurdere et jobbskifte13

25% of Millennials and Gen Z

Høyt engasjerte ansatte

er 21 % mer lønnsomt enn ansatte med dårlig engasjement14

Highly engaged workforces

De ansattes erfaring teller

selskaper med høye ytelser hos de ansatte slår Standard & Poor 500-indeksen med 122 %17

Employee experience counts

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut hvordan du konverterer teknologiske trender til investeringsavkastning

Er du ikke sikker på hvilke løsninger virksomheten din trenger?

SNAKK MED OSS