Vare

Digitalitet vs digitalisering: nytt tankesett, nye muligheter

Ved å endre tankesett kan du åpne opp for nye forretningsmodeller, sier Sven Fund

Sven Fund presenting at FBF 2017

Utviklingen innen utgivelse av bøker

Jeg kjenner forlagsbransjen og teknologimiljøet fra innsiden og er derfor svært opptatt av hvordan teknologisk innovasjon påvirker utgivelsen av bøker. E-bøker, den uforutsette populariteten til lydbøker og det sammensatte forholdet mellom Amazon og forlagene er viktige faktorer som har endret bransjen.


Men den viktigste endringen det siste tiåret er at leserne blir stadig mindre avhengige av den fysiske boken, ettersom den ikke lenger utgjør hoveddelen av vårt medieforbruk. I den digitale tidsalderen er det mer hensiktsmessig å tenke på «innhold».


Før vi går videre inn på hva dette skiftet i perspektiv betyr for forlagsbransjen som helhet, kan det være lurt å skille mellom begrepene «digitalitet» og «digitalisering».

Et skifte i perspektiv

Med digitaliseringsprosessen er forretningsmodellen fremdeles i bunn og trykkbasert. Forlaget gjør eksisterende trykt innhold tilgjengelig på en digital plattform, for eksempel en e-bok, hvilket betyr at den bare selges på nytt, men i et annet format. Når det gjelder digitalitet, produseres innholdet digitalt, noe som åpner muligheten for helt nye forretningsmodeller.


I utgangspunktet er denne digitale utgivelsesstrategien bedre tilpasset den teknologidrevne tiden vi lever i, og en skulle derfor forvente at forlagene ville være ivrige etter å ta den i bruk. Digitalitet bør imidlertid ses på som et tankesett snarere enn en teknologi. Og hvis forlagene i større grad skal omfavne dette tankesettet, må de først bli bedre på innovasjonsledelse.

Two women looking at iPad


Med teknologien som er tilgjengelig i dag, kan innhold oppgraderes, distribueres digitalt og til og med trykkes på nytt etter behov.

– Sven Fund, fullstopp

Det finnes to typer forlag. De som fornyer virksomheten sin, og de som ikke tar i bruk innovative løsninger før alle andre gjør det. Du kan enten være proaktiv eller reaktiv i din tilnærming. Det finnes fortsatt forlag som kan betegnes som «digitale analfabeter». Disse kan ha tilgang til digitale produkter og kjenne til fordelene med dem, men de har ikke sett det fulle potensialet til digitalitet.


Med tanke på dette er det trygt å anta at forlagene ikke utnytter de teknologiske mulighetene som finnes i bransjen. Og derfor forstår de ikke i hvilken grad trykketeknologien kan endre måten de opererer på som forlag.


Folk i forlagssektoren som ikke tenker på «innhold» som et dynamisk konsept, ser fortsatt på bøker som fysiske engangsprodukter som trykkes og distribueres én gang for deretter å overføres til en annen plattform. Virkeligheten er at med teknologien som er tilgjengelig i dag, kan innholdet bli oppdatert, digitalt redistribuert og til og med trykket om igjen på forespørsel.


Dette er grunnen til at vi bør oppmuntre flere forlag til å begynne å tenke digitalt. Slik kan de utnytte mulighetene som ligger i dynamisk innholdsbehandling og digital trykketeknologi.

Young woman reading book on train

Det digitale tankesettet

Et digitalt tankesett gjør at forlag kan omfavne en fremtid der små opplag og trykking etter behov er mulig. Forlagene får dermed en mer proaktiv livssyklusadministrasjon av ressursene, som gjør at de kan maksimere den kommersielle verdien av innholdet og gjøre det lettere tilgjengelig for forbrukerne.


Trykkerier som har investert i digitalisert produksjon, kan på sin side motivere og hjelpe forlagene til å tenke digitalt og implementere strømlinjeformede digitale prosesser. Dette vil igjen kunne gi forlagene nye forretningsmodeller og bedre innovasjonsevne.


Innovasjon i forlagsbransjen avhenger med andre ord av flere ting. Et vedvarende trepartssamarbeid mellom forlag, trykkerier og leverandører av teknologiske løsninger er sannsynligvis veien å gå for å oppnå innovasjon.

Skrevet av Sven Fund


Sven Fund er grunnlegger og daglig leder av fullstopp, et konsulentfirma for akademiske forlag som gir strategisk veiledning innen en rekke områder fra alt fra endringsstyring til sammenslåinger og oppkjøp. Svens firma jobber ikke bare sammen med leverandører, for eksempel trykkerier eller forleggere/utgivere, men som også fungerer som et bindeledd mellom akademiske biblioteker og forleggere/utgivere.

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Oppdag endringskraften i digital trykking

Snakk med oss