Artikkel

Kartlegge fremtiden for medarbeidernes engasjement

Engasjer dagens arbeidstakere

Last ned rapport

Digital transformering av fremtidens HR

Lær hvordan du engasjerer den moderne arbeidsstokken

Last ned rapport

Digitally transforming future HR

Hvordan forbedre de ansattes engasjement med automatisering

Når vi omfavner rask digital transformasjon, endres de fundamentale reglene for ansattengasjement og ansettelser. Hvordan kan moderne HR-avdelinger holde tritt?


De ansatte er en organisasjons viktigste ressurs, og personalavdelingen er avgjørende for å finne og veilede dem. Hvert minutt som brukes på å jakte signaturer, flytte papirer og spore e-poster, er tid som ikke brukes til samhandling og kommunikasjon med de ansatte, og til å løse deres utfordringer. Automatisering hjelper fremtidsrettede HR-ansatte med å omgå disse hindrene for å kunne fokusere på ansattengasjement av høy kvalitet.


De fleste diskusjoner som knytter sammen HR og automatisering, dreier seg vanligvis om at maskiner tar over jobber. Inne i denne overdrivelsen ligger imidlertid det faktum at teknologien har en mer dyptgripende innvirkning på HR-funksjonen. Realiteten ved økt automatisering i HR-funksjonen bør bety et smidigere og mer personlig engasjement, med redusert behov for manuelt administrativt arbeid. Selv før en ansatt begynner å jobbe i en bedrift, vil automatiseringen sørge for at alt fra introduksjonsprogram til medarbeidersamtaler blir sømløse, sikre prosesser.

Hands over map

Automatisert engasjement

De fleste arbeidstakere er allerede frustrert over hvor mange administrative oppgaver de må utføre, som hindrer dem i å gjøre viktigere og mer interessante oppgaver. HR kan ofte representere ytterligere arbeid på toppen av dette, med alt fra kontraktsendringer, opplæringsøkter, forfremmelser og medarbeidersamtaler, som alle fører med seg ytterligere papirarbeid. Dessuten tenker mange at det å arbeide med HR er både langsomt og tidkrevende.


Automatisering bidrar til å endre denne oppfatningen. Det kan betydelig redusere tiden de ansatte bruker på de manuelle, repetitive sidene av disse oppgavene, og frigjøre tid for mer verdifullt og givende arbeid. Samtidig fjerner teknologien det manuelle elementet som ofte er ansvarlig for forsinkelser, og sikrer at informasjonen kommer raskt frem til rett person, og at hver enkelt person som er involvert automatisk kan holdes oppdatert på fremdriften i sanntid.


Ferieoppfølging er et utmerket eksempel på et område der automatisering kan forbedre prosessen. Manuell gjennomgang av e-postforespørsler og godkjennelser burde føres inn i HR-historiebøkene. Automatiserte arbeidsflyter gjør dette til en sømløs prosess der godkjennelse kan søkes og gis, og feriedagene kan oppdateres, helt automatisk. Det sørger for at både HR-ansatte og arbeidstakerne er fornøyde, og reduserer friksjonen som følger av feil i bokføringen eller feilkommunikasjon som ofte kan oppstå når man ikke bruker automatisering. Dermed sikrer man en smidigere prosess for både administrasjon og arbeidstakere.

Holde de interne kundene dine fornøyde

Når man snakker om kundeopplevelse, handler diskusjonen fort om kundene som kjøper selskapets produkter og tjenester. Ethvert selskap er jo tross alt avhengig av salg. Bedriftene må imidlertid ikke glemme at tilfredshet blant de ansatte er like viktig, hvis de ønsker å holde på arbeidstakerne sine.


De ansatte ser imidlertid i stadig økende grad arbeidslivet sitt gjennom en forbrukers øyne. I vårt personlige liv opplever vi en konstant bedring i kundeopplevelsen, der den tilpasses til våre krav og blir stadig mer sømløs og enkel, og vi har alle blitt vant til smarte apper på mobiltelefonene våre. Som et resultat av dette krever ansatte det samme fra arbeidsplassen sin. Det betyr at HR-avdelinger er nødt til å gjøre det enda bedre når det kommer til interne virksomhetsprosesser og kommunikasjon, slik at de ansatte forblir fornøyde og motiverte. Dagens arbeidstakere blir raskt frustrerte over tungvinte og langsomme arbeidsflyter. Her er HR-automatisering helt avgjørende.

Hjelpe HR med å bli en digital transformator

Gjennom HR-automatisering kan bedrifter utforme, strømlinjeforme, integrere og distribuere nødvendige tjenester raskt til en betydelig lavere kostnad. HR-team kan redusere papirflyttingen og fokusere oppmerksomheten sin på mer strategiske oppgaver, som ansettelsesprognoser og erstatning av nøkkelansatte. HR-direktørene har muligheten til å lede an når det gjelder implementering av dette, ved å rulle ut teknologi som understøtter en smidigere og mindre tidkrevende opplevelse.


Det er imidlertid viktig å huske på at all ny teknologi må aksepteres på alle nivåer i virksomheten, ellers risikerer man at den ignoreres, og at en ekte digital endring blir hindret. Automatiseringsløsninger må være tydelige og tilgjengelige, og alle ansatte må kjenne til at de rulles ut.


Automatisering erstatter heller ikke administasjon og engasjement av de ansatte – faktisk er det helt avgjørende at HR-teamet beholder og prioriterer et tett samarbeid med de ansatte. Ved å utnytte teknologien vil de HR-ansatte kunne bruke mindre tid på administrasjon, og mer tid på det som virkelig betyr noe.

Lær hvordan du forvandler HR-avdelingen

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Lær hvordan du forbedrer ansattengasjementet

SNAKK MED OSS