Rollen til digital transformasjon i HR avdelingen

Støtt bedriften slik at den kan håndtere varierende digitale ferdigheter med realistiske transformasjonsmål

LAST NED VEILEDNING

En veiledning til vellykket digital transformasjon

Med to av tre bedrifter som fortsatt håndterer personaldokumentene på papir, finn ut mer om realistisk endringsledelse

Last ned veiledning

Winding mountain road lit up brightly

HR direktørens rolle i digital transformasjon

Bare 29 % av IT-eksperter mener at bedriften deres forstår og er forberedt på digital transformasjon. Mange føler også at de mangler ferdighetene til å legge grunnlaget for digital endring. Når man møter denne utfordringen, er det viktig å vurdere HR sin rolle i bedriftstransformasjon. Den pågående evolusjonen av HR øker presset for å forbedre dataforståelsen og de digitale ferdighetene til nye ansatte, og samtidig gjøre bedrifter i stand til å få fullt utbytte av digitalisering.

Vær oppmerksom på varierende ferdigheter

Nå som europeiske bedrifter prioriterer digitalisering, er det overraskende at de digitale ferdighetene varierer på tvers av kontinentet. Europa har altfor få IT-utdannede mennesker, og etter hvert som teknologien utvikler seg, vokser dette skillet. Europaparlamentet hevder at to femtedeler av EUs arbeidsstyrke har få eller ingen digitale ferdigheter. Til tross for stor arbeidsledighet er det mulig at 500 000 europeiske IT-stillinger vil være ledige innen 2020. Hvis ikke dette vekstområdet blir mettet, vil HR ansatte over hele kontinentet havne under stort press. Dette kan også hindre fremgangen i digital transformasjon blant europeiske bedrifter, noe som kan være ødeleggende for den totale veksten.

Group of people swimming in the sea with a pink kayak in the middle of them

HRs rolle i digital opplæring

Hvordan kan HR forbedre resultatene i en bedrift som gjennomfører digital transformasjon? Digitalisering kan gi bedriften nye muligheter, men HR er nøkkelen til at disse fordelene blir godt ivaretatt. HR ansatte bør sørge for at de kan bruke betydelige ressurser på opplæring og utvikling. Denne øvelsen i kunnskapsutvikling må være kontinuerlig, slik at de ansatte utvikler en digital tankemåte.

Kontinuerlig opplæring garanterer også at nye ansatte får de nødvendige digitale ferdighetene i fremtiden. En kontinuerlig opplæringsfunksjon betyr at opplæringen kan holde tritt med tempoet på teknologisk utvikling. Det må også fokuseres på å investere i den yngre generasjonen slik at de kan bringe den digitale transformasjon videre. Opplæringsprogrammer, som for eksempel lærlingplasser koblet til skoler og universiteter, kan gi den fremtidige arbeidsstyrken det de trenger for å oppfylle kravene i den digitale forretningsverdenen.

Evolusjon av HR

Forretningsverdenen endrer seg, og tradisjonelle arbeidsroller forandrer seg stadig. En evolusjon av HR pågår som et resultat av dette, og ulike avdelinger spiller en viktig rolle i å forberede organisasjoner på digital transformasjon. HR ansatte må spille en dobbeltrolle for å sørge for at bedriftene er klare til kamp i et konkurransepreget digitalt marked. De må tiltrekke seg nye ansatte og organisere viktig opplæring av nåværende ansatte.

Håndter utfordringer ved digital transformasjon med Canon

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut mer om digitalisering av bedrifter med Canon

TA KONTAKT