BEDRIFTSFORVANDLING

HR-samsvar i en digital verden

Gjør informasjonsstyring enkelt, sikkert og samsvarsmessig

Last ned veiledning

Veiledning: Samsvar innen HR-informasjonsstyring

Bekymret for HR-samsvar? Veiledningen vår gjør det enkelt. Ta byrden vekk fra de HR-ansatte, og sikre samsvar fra rekruttering til utfasing

Last ned veiledning

Woman with feet on desk, holds pen and book

Ta kontroll over informasjonsstyringen

Samsvar blir stadig mer krevende, og HR kjenner presset. HR-avdelingen håndterer flere sensitive opplysninger enn noen andre, fra de ansattes bankopplysninger til prestasjonsregistreringer. Det å låse inn slike dokumenter i et arkivskap hører imidlertid fortiden til.

Utdaterte prosesser og arbeidskrevende administrasjon gjør det vanskelig for HR å ha god kontroll over administrasjonen av opplysningene, og dermed samsvar. HR må utvikle seg til den digitale verden, med nye trusler og nye regler.

Les Canons tydelige veiledning til moderne informasjonsstyring, og til hvordan man sikrer samsvar gjennom alle trinn i HR-livssyklusen.

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Ta kontroll over HR-samsvar

Snakk med oss