Slik holder du informasjon trygg på arbeidsplassen

Ikke la skriversikkerhetstrusler være et problem. Oppdag fire måter å beskytte kontoret på, med Canons sikkerhetsrapport om tingenes Internett (IoT)

LAST NED RAPPORT

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Slik gjør du kontorenhetene dine om til en sikkerhetsressurs

Informasjon har aldri vært så dyrebart eller lett tilgjengelig som det er i dag. Fleksible arbeidsmetoder blir mer og mer vanlig, med støtte fra kraftigere mobile enheter. Risiko forbundet med håndtering av sensitiv informasjon, blir dermed enda tydeligere. For bedrifter betyr dette en konstant kamp for å la ansatte arbeide effektivt, og samtidig sørge for nettverkssikkerhet på tvers av et mangfold av tilkoblede enheter og plasseringer.

Kjernen i de fleste bedrifter er kontoret, der disse enhetene og personene som styrer dem, møtes. Mens innovasjoner skaper endring i kontormiljøet, er dette det mest gjennomtrengelige området når det gjelder bedriftssikkerhet. Når nye endepunkter skapes på arbeidsplassen hver dag, har IT- og sikkerhetsteam en stadig utfordring med å sørge for minimal sikkerhetsrisiko. Men for mange bedrifter finnes det en rekke enheter i daglig bruk som risikerer å bli oversett. Noen ganger kommer de største truslene fra de enhetene vi tar mest for gitt, nemlig det store volumet smarttelefoner, nettbrett og andre tilkoblede enheter.

Oppdag fire måter å beskytte et tilkoblet kontor på, med Canons IoT-sikkerhetsrapport

Skap en trygg cyber-sikkerhetskultur

Det viktigste verktøyet når det gjelder sikkerhet på kontoret er en kombinasjon av en opplært arbeidsstyrke og sikker teknologi. Mens havet av nye og avanserte innovasjoner på arbeidsplassen fortsetter å tiltrekke seg mye oppmerksomhet, vil det også oppstå utfordringer for sikkerhetsteam overalt i form av mobiler glemt igjen på toget, samtaler på offentlige steder og konfidensielle dokumenter glemt igjen på skrivere. Informasjon har tross alt mange former, og personer i mange forkledninger vil alltid representere risiko. Når alle snakker om tingenes Internett (IoT), er det lett å glemme at tilkoblede skrivere og skannere utgjør en del av dette voksende økosystemet.

Nesten halvparten (47 %) av bedriftsledere på tvers av hele EMEA-området er klar over forekomster der dokumenter forsvant i sin organisasjon, mens 46 % er klar over forekomster der ansatte mistet dokumenter utenfor sin egen organisasjon. Ønsker du mer detaljert informasjon, kan du laste ned IoT-sikkerhetsrapporten. Det er tydelig at vi må iverksette tiltak hvis kontoret skal ha en meningsfull rolle i forsvaret mot potensielle informasjonssikkerhetstrusler.

Når du for eksempel skriver ut dokumenter som inneholder sensitiv informasjon, er det viktig at papirkopier kun er tilgjengelige når senderen fysisk kan ta dem ut fra papirskuffen. Uten dette viktige tiltaket og en sikker utskriftsløsning er det mulig at informasjon ligger tilgjengelig som hvem som helst kan få tilgang til.

Selv om dette kan virke som en ubetydelig ting du har oversett, er det viktig å huske at dårlig datahåndtering kan føre til betydelige tap. Trusselen om forskriftsmessige bøter og påfølgende tap av inntekt har potensial til å føre til pågående skade på organisasjoner. En utdannet arbeidsstyrke som tar ansvar for databeskyttelse i alle former, er det beste forsvaret mot potensielle problemer.

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Beskyttelse av maskinvare

Vedlikehold av ny og eksisterende maskinvare kan også være slitsomt når det gjelder sikkerhet, og her blir eldre enheter ofte oversett.

Ta skriveren som et eksempel. Den brukes fremdeles hver dag og er koblet til bedriftens nettverk. Den tar også ofte i mot organisasjonens mest konfidensielle informasjon.

Selv om bedriftsnettverkene de fleste bedrifter bruker til å kjøre skriverne sine på, til en viss grad kan håndtere kontroller og sikkerhet, finnes det mange bedrifter som ikke tenker på dette. Dermed er slike enheter sårbare og mangler en sikker utskriftsløsning. Det er mange som tenker at en skriver bare er en del av kontorutstyret, en ekstern enhet. Men dagens kontorutstyr er mye mer sofistikert, med integrerte operativsystemer og støtte for skyaktiverte, integrerte dokumentløsninger.

Bedrifter må også huske at de fleste enheter har en harddisk på samme måte som en datamaskin. Å sørge for at disse dataene er kryptert, at kun personer med tilstrekkelig autorisering har tilgang til disse og at de alltid avhendes på en sikker måte, vil redusere risikoen for uønskede sikkerhetsbrudd.

Men robuste retningslinjer og gode prosedyrer er kun halve kampen når det gjelder sikkerhet på kontoret. Bedrifter bør forsikre seg om at de ikke kollapser ved første utfordring og at de ikke overser personer og enheter som er rett foran dem.

Den forestående implementeringen av EUs nye personvernforordning (GDPR) er et varsel og en viktig påminnelse til bedrifter om å gå gjennom og vurdere alle sikkerhetsaspekter på kontoret.

Det finnes noen enkle trinn som bedrifter kan utføre for å sørge for å være i samsvar med denne. Enda viktigere er det at virksomheter lærer opp ansatte på kontoret når det gjelder retningslinjer for sikkerhet og deres individuelle rolle i å beskytte sensitiv informasjon.

Se nettseminaret hvis du vil vite mer om hvordan du kan sikre kontormiljøet mot interne og eksterne sikkerhetstrusler.

Sikre kontoret digitalt 

32 % av bedrifter i hele Europa ble utsatt for nettkriminalitet. Finn ut hvordan du kan beskytte det IoT-tilkoblede kontoret ved hjelp av rapporten vår om sikkerhet på arbeidsplassen

LAST NED RAPPORT

Male on computer looking at screen

Relatert løsning

Finn ut mer

Finn ut hvordan Canons sikkerhetsløsninger for skrivere kan hjelpe bedriften din


TA KONTAKT