Digital transformasjon: IT-avdelingens rolle

Oppdag hvordan du kan gjennomføre en problemfri digital transformasjon i et komplisert, sammensatt miljø

LAST NED VEILEDNING

Legg en plan for din digitale transformasjon

Hvordan kan IT-funksjonen bidra til en vellykket digital transformasjon når 70 % av tiltakene er dømt til å mislykkes?

Last ned veiledning

Winding mountain road lit up brightly

Gjør IT-infrastrukturen klar for digitalisering

Digitalisering er ikke lenger forbeholdt IT-avdelingen – de fleste moderne selskaper er i dag digitalisert i alle deler av organisasjonen. IT-avdelingen har likevel ansvaret for å gjennomføre vellykkede transformeringsprosjekter. Når IDC anslår at 70 % av digitale transformeringstiltak vil mislykkes, hvordan kan man så bidra til at endringsledelses prosesser for IT-systemer garanterer en problemfri digital overgang?

IT-transformasjon: sammensatt miljø

Vellykket IT-transformasjon handler om å forstå at det er en reise, ikke om å haste fremover mot total digitalisering. Mange bedrifter opererer for øyeblikket i sammensatte miljøer med en blanding av lokale, outsourcet og nettskybaserte løsninger. Ettersom flere organisasjoner tar sikte på å digitalisere forretningsprosessene, er det svært viktig at IT-avdelingen klarer å balansere gammelt og nytt: Optimalisering og oppdatering av nåværende systemer, modernisering av eldre IT og implementering av ny teknologi.

Fordelene kan ses hos bedrifter som klarer å navigere mellom nettskybaserte og lokale systemer. De må også lære å balansere behovet for både papirbasert og digital informasjon – og bruke den riktige prosessen på riktig sted. Det er viktig at IT-avdelingen lager systemer som sikrer at arbeidsstyrken bruker den riktige prosessen til riktig tid. En effektiv strategi vil også knytte disse tilsynelatende ulike prosessene sammen.

De sammensatte utfordringene må derfor løses av en IT-avdeling som kan balansere flere systemer og gjennomføre transformasjon, samtidig som den sørger for at bedriften fungerer. Avdelingen må sørge for at IT-systemet for endringsledelse er robust nok til å håndtere høyt press, og at det er fleksibelt nok til å løse uforutsette problemer.

Man running down a tunnel towards a black hole

Automatisering av IT-drift

Når bedrifter begir seg ut på transformeringsreisen, må de forberede seg på å øke nivåene av automatisering – og det er svært viktig at IT-avdelingen kan integrere eldre systemer med denne nye teknologien. Det kan være utfordrende for IT-avdelingen å balansere en blanding av ny og gammel teknologi.

Nye automatiserte prosesser, som for eksempel et postrom med autosvar, kan spare en ansatt for verdifull tid. Hvis det er riktig installert, kan det spare de ansatte for kjedsomme og gjentakende oppgaver slik at de kan fokusere på kreative, lønnsomme oppgaver og bidra til at bedriften vokser.

Disse nye, automatiserte prosessene må imidlertid tilpasses eksisterende arbeidsflyter. IT-avdelingen må samarbeide tett med viktige interessenter for å sørge for at de forstår formålet med den nye teknologien, og hvordan den er integrert i den daglige driften.

Minst 67 % av prosjekter blir enten forkastet eller sett på som mislykket. Ledere må lage en strategi for digital transformasjon som unngår de vanligste fallgruvene, og som forhindrer at prosjektene deres blir en del av majoriteten. Det må implementeres en tydelig, trinnvis og flerfaset tilnærming til transformering av IT-driften for å unngå at medarbeiderne går i de vanligste fallgruvene.

Gjør din digitale transformasjon til en suksess med Canons veiledning

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut hvordan du får en god start på bedriftstransformasjonen med Canon

TA KONTAKT