ARTIKKEL

Navigere i den endrede rollen for overholdelse av innkjøpskrav

Hvordan holde tritt med innkjøpslovgivningen

Last ned veiledning

Strategier for å sikre at gjeldende krav oppfylles med P2P

Les Canons veiledning for å gjøre bedriften din åpen, ansvarlig og sikker

Last ned veiledning

Man presents financial information to meeting

Det økonomiske samsvarsdilemmaet: GDPR og mer

Det raske tempoet som påvirker moderne økonomiavdelinger, viser at nyskapning, som automatisering og kunstig intelligens, trer inn i en tradisjonell, analog forretningsenhet. I tillegg til et reguleringslandskap i endring kan det å opprettholde samsvar med teknologiinnovasjon utgjøre en utfordring når bedrifter er ute etter å øke farten på den digitale endringen.

Innen finansverden har kravsoppfyllelse tradisjonelt fokusert på interne regler og foreskrevne prosesser, der bedrifter benytter seg av pragmatiske kontroller for å påse at investeringsbeslutninger er i bedriftens beste interesse. I dag er det imidlertid stadig flere eksterne krav å ta hensyn til. Enten det er den nylige innføringen av den generelle personvernforordningen (GDPR) eller andre lover om bestikkelser, moderne slaveri eller plikten til å rapportere betalingsvilkår, er det stadig flere hensyn innkjøps- og økonomiavdelinger må ta stilling til.

Utfordringen for økonomiteam overalt er at nye, digitale lovendringer som GDPR har blitt introdusert i et arbeidsmiljø som fortsatt ofte er avhengig av tradisjonelle, papirbaserte arbeidsmetoder. 66 %[1] av økonomer sier at de er mer papiravhengige enn andre avdelinger i bedriften.

Uansett om en økonomiavdeling er helautomatisert eller henger etter i den digitale transformasjonsutviklingen, er den effektive anskaffelsen av varer og tjenester integrert i driften av enhver bedrift. Som sådan kan ikke, og bør ikke, lovsamsvar hindre prosessen. Det bør bare sikre måten innkjøp utføres på, gi økt kraft til prosessen og sikre at alle involverte parter er beskyttet.

Person looking at map on mobile phone

Treveis avstemmingsløsning

Moderne innkjøp er helt klart ingen enkel sak. Det viktigste ved effektivt innkjøp kan imidlertid deles opp i en prosess på tre trinn. Med denne prosessen sikrer økonomiavdelinger at betalinger er fullstendige og nøyaktige ved å granske tre viktige dokumenter i innkjøpsprosessen og representerer den totale ansvarskjeden med fremheving av eventuelle avvik, slik at bedrifter slipper å betale for mye eller betale for varer eller tjenester som ikke er levert.

Prosessen for treveis fakturaavstemming handler ganske enkelt om å avstemme informasjonen i en innkjøpsordre (IO), en mottatt følgeseddel for varer (GRN) og en faktura. Gjort manuelt, kan det være en ganske tidkrevende prosess, og derfor velger mange bedrifter å automatisere prosessen for å redusere administrasjonstiden i leverandørreskontroen og gi verdifull innsikt i leverandørlevering og prissamsvar.

Sikre samsvar på en effektiv måte

For mange organisasjoner handler samsvar med bransjelovgivning om mer enn å bare huke av en boks. Den representerer en robust prosess som er avgjørende for effektivitet. Å ta i bruk digital teknologi og prosessautomatiseringsteknologi kan gi en innkjøpsprosess som ikke bare er mer effektiv og gjennomsiktig, men også mer ansvarlig og sikker.

Overholdelse av regelverk bør være et mål for bedre beslutninger på tvers av innkjøpsprosessen og med Chartered Institute of Procurement and Supply som sier at organisasjoner kan bruke mer enn to tredeler av inntekter på innkjøp, kan selv små forbedringer i prosessen ha stor innvirkning på hele bedriften, ikke bare økonomiavdelingen.

Finn ut hvordan du gjør bedriften din åpen, ansvarlig og sikker

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut hvordan du kan holde tritt med samsvar

Snakk med oss