Gjør skriveren til en sikkerhetsressurs

Hvor sikkert er utskriftsmiljøet ditt? Oppdag fire måter å beskytte kontoret på, med Canons sikkerhetsrapport om tingenes Internett (IoT)

LAST NED RAPPORT

Business colleagues with coffee and laptop at meeting table

Sikkerhet har aldri stått høyere på bedrifters agenda. Et økende antall profilerte cyberangrep kombinert med lovgivning i endring har ført til at hele den øvre ledelsen spør seg selv om de gjør nok for å beskytte informasjonen i organisasjonen sin.

Organisasjoner prøver å sikre IT-infrastrukturen ved å ta i bruk ny teknologi som gjør bedriften mer effektiv.

Skrivere er en komponent i økosystemet som noen ganger kan bli oversett, men kan utstyres slik at de forbedrer organisasjonens sikkerhet.

Sikker utskrift i organisasjonens økosystem

Selv om en IT-leder kan bestride inntoget av tilkoblede, smarte eller skytilkoblede teknologier og begrunne det med en risiko for driftsstans, kan man potensielt øke hele organisasjonens sikkerhet ved å sikre teknologien sin, for eksempel skriverne.

I dag domineres nyhetsbildet av mange datasikkerhetsbrudd (både skadelige og utilsiktede), og organisasjoner av alle typer og størrelser iverksetter flere tiltak for å forhindre uautorisert adgang til bygninger og begrense nettverkstilgangen. Ett område blir imidlertid ofte oversett, og det er den nettverkstilkoblede skriveren.

Det er ikke ofte at sikker utskrift står øverst på dagsordenen hos lederne for informasjon og informasjonssikkerhet. Dette bør være mer overraskende enn det høres ut som. Dataene som behandles av en skriver, er av stor verdi.

Interior designers with swatches working at laptop

Bedrifters viktigste dokumenter blir skrevet ut

Informasjon og dokumenter som er av avgjørende betydning for bedriften, blir skrevet ut. Derfor er det essensielt for organisasjoner å sørge for at utskriftssystemet er så sikkert som mulig. Til tross for dette fant Quocirca ut at 70 % av europeiske bedrifter hadde minst ett utskriftsrelatert datasikkerhetsbrudd i 2017, og utrolig nok tror bare 15 % av disse bedriftene at utskriftsinfrastrukturen deres er sikker. Det er ikke vanskelig å se hva som er roten til problemet, og beslutningstakerne blir raskt klare over hvor viktig det er å beskytte disse enhetene.

Architect holding blueprint

Hvorfor bør du vurdere sikker utskrift for organisasjonen din?

Den vanlige oppfatningen er at en skriver bare er et verktøy eller en marginal del av kontorutstyret. De fleste er ikke klare over at disse enhetene kan være nyttige hjelpemidler innen utskriftsrelatert kontroll og sikkerhet. Dagens kontorutstyr er mye mer avansert, med integrerte operativsystemer og støtte for skyaktiverte, integrerte dokumentløsninger. Hvis man setter ut ansvaret for disse tjenestene til en leverandør med sikkerhetsekspertise, kan funksjonene faktisk øke sikkerheten for en av bedriftens viktigste informasjonskanaler, nemlig utskrift.

Leverandører av administrerte utskriftstjenester kan tilby integrerte arbeidsflytløsninger som kan gi organisasjoner fullstendig oversikt og kontroll over prosesser når de tas i bruk i den nettverkstilkoblede utskriftsinfrastrukturen.

Virksomheter kan få tilgang til informasjon når de trenger det

  • for å øke produktivitet
  • for å automatisere arbeidsflyter
  • for å administrere innholdssikkerhet

Når et privat skysystem brukes, er bedrifter fullstendig sikre på at dokumentene aldri forlater det lokale nettverket, slik at sensitiv informasjon holdes trygt. Denne private plattformen beskytter ikke bare dokumenter mot eksterne trusler, men gjør også at administratorer kan overvåke kostnader og merke seg uventede trekk.

Hvis slike tiltak er på plass, kan administrerte utskriftsløsninger gjøre skriverne til sikkerhetsverktøy. Investeringer i slike løsninger vil sannsynligvis øke i årene som kommer, og 80 % av beslutningstakere i Europa oppgir at de vil investere i dokumentssikkerheten i løpet av de neste 1 til 2 årene. Store endringer pågår innen informasjonssikkerhet, og organisasjoner som er klare til å investere i teknologiske innovasjoner, vil nyte godt av det.

Sikre kontoret digitalt

32 % av bedrifter i hele Europa ble utsatt for nettkriminalitet. Finn ut hvordan du kan beskytte det IoT-tilkoblede kontoret ved hjelp av rapporten vår om sikkerhet på arbeidsplassen

LAST NED RAPPORT

Male on computer looking at screen

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Finn ut hvordan Canons sikkerhetsløsninger for informasjon kan hjelpe bedriften din


TA KONTAKT