ARTIKKEL

Forvandle omdømmet til økonomiavdelingen

Hvorfor økonomidirektører må handle nå

Last ned veiledning

En veiledning for å endre økonomiavdelingen i et hybridmiljø

Slik vurderer du bedriftens digitale modenhet

Last ned veiledning

Woman speaks to men in a meeting

Forvandle økonomiavdelingen

I dag har fire av fem økonomer sagt at avdelingen deres ikke holder tritt med resten av organisasjonens digitale transformasjonsplaner, slik at de blir sittende igjen med problemer med produktivitet, kostnader og effektivitet. Finansfunksjonen har tradisjonelt vært avhengig av manuelle prosesser, som gjør at de enten strever med å holde tritt, eller står aktivt imot, tempoet på endringen. 66 % av økonomer sier at de er mer papiravhengige enn andre avdelinger i bedriften[1], mens 88 % innrømmer at de strever med å holde tritt med bedriftens digitale mål.

Mangel på progressiv innovasjon som tilsynelatende kommer fra økonomiavdelinger, kan også være ansvarlig for inntrykket av at de bare eksisterer som et kostnadssenter. Men med de digitale mulighetene og automatiserings- og optimaliseringsmulighetene som er tilgjengelige for moderne økonomiavdelinger, er det ikke noe som er lenger fra sannheten. Til tross for at det er en stor oppgave, kan det å ha en informert og veloverveid tilnærming til digital transformasjon føre til mye større effektivitet og kontantstrøm i bedriften. Det kan også bidra til å innarbeide mer vellykket samarbeid mellom team og avdelinger i bedriften som helhet.

Slik håndterer du overgangen til digital transformasjon

Bedrifter prøver ofte å gjøre overgangen til heldigital for tidlig, og håper på en forvandling over natten. Virkeligheten er at overgangen er for komplisert og forstyrrende til å skje i løpet av ett trinn, så det er nødvendig å omfavne realiteten i den hybride organisasjonen. Det er også viktig å sikre at ulike kombinasjoner av digitale og analoge arbeidsprosesser fungerer sammen ved konvertering, noe som sikrer best mulig samhold i bedriften.

En anbefalt strategi er å starte med å ta for seg den digitale transformasjonen funksjon for funksjon, prosess for prosess, dokument for dokument og se på de papirbaserte, manuelle eller svakeste prosessene først. Dette er en spesiell utfordring for økonomiavdelinger som fortsatt er såpass avhengige av manuelle prosesser og eldre systemer. Implementering i et rolig tempo vil imidlertid gjøre den digitale transformasjonen mye mer håndterlig. Andre forberedelser kan være å legge ned et solid grunnarbeid før man introduserer digitalt forbedrede forretningsmodeller, som å implementere den riktige teknologiinfrastrukturen og sikre at de ansatte har digitale ferdigheter.

Forvandle økonomiavdelingen til et profittsenter

En viktig kilde til konkurransemessig differensiering for bedrifter er hvor effektivt betalingsprosesser utføres,[1] så vellykket digital transformasjon i økonomiavdelingen er avgjørende.

Økonomiavdelingen må komme seg inn i det 21. århundret. Det er en ny verden, med nye utfordringer (styring av kontantstrømmer, svindel, kontantsynlighet og rapportering, påvirkning av samsvar og regulering, for å nevne noen). Men det finnes nye digitale teknologier som kan hjelpe til med å løse de nye utfordringene, og økonomiavdelinger må omfavne dem. Nå.

Reisen mot en digital hverdag er avgjørende for å gjøre om både den interne og eksterne oppfatningen av økonomiavdelingen som et saktegående, arkaisk kostnadssenter til et høytytende profittsenter som leverer reell forretningsverdi og hjelper bedriften med å søke etter nyskapning hele tiden.

Selv små endringer kan gi store resultater. Automatisering av viktige prosesser vil, for eksempel umiddelbart gjøre det enklere å hente tilbake hele faktura- eller mottakslivssykluser, i tillegg til forbedret kontantstrøm og kontantstyring fra den mer omfattende synligheten som er tilgjengelig via P2P-automatisering og den forbedrede styringen av indirekte utgifter. Uansett om de er lokale, via SaaS eller outsourcet gjennom en tjenesteleverandør, når de er automatisert, blir det enklere å opprettholde beste praksis, ettersom trinnvise tiltak og obligatoriske tiltak kan tas i bruk.

Når et finansielt team er klart til å bli optimalisert, kan reell lønnsomhet bli en realitet. 23 prosent av bedrifter har både innkjøps- og økonomiautomatiseringsteknologi på plass, men uten integrering som vil forbedre den digitale transformasjonen fullt ut. [2] Det er spesielt et økende samarbeid mellom økonomi og innkjøp som er identifisert som noe bedrifter anerkjenner at teknologi kan hjelpe med. For oppgaver som involverer høyt volum, rutiner og gjentakende handlinger, som fakturabehandling, fanger og validerer Robotic Process Automation (RPA) data på en smart måte og samhandler sikkert med andre bedriftsprogrammer, og dette øker hastigheten og nøyaktigheten samtidig som kostnadene reduseres. RPA nevnes også som et hjelpemiddel for å treffe forretningskritiske beslutninger raskere og smartere.[3]

Den effektive implementeringen av disse avanserte og automatiserte teknologiene representerer en reell mulighet for økonomiavdelinger i bedrifter i alle former og størrelser å skape et nytt omdømme som et senter for fortjeneste og effektivitet. Ved å kvitte seg med det gamle omdømmet til en avdeling laget for å ta seg av administrasjon, kan økonomiavdelingen gjenskape seg selv for moderne forretningsdrift og tilby ekte innsikt, innovasjon og, viktigst av alt, lønnsomhet.

Lær hvordan du forvandler økonomiavdelingen

Relaterte løsninger

Finn ut mer

Snakk med Canon om å forvandle finansfunksjonen

Snakk med oss