Artikler

Ny retning innen Information Management

Canon peker ut en ny og tydeligere retning innen Information Management. Canon Information Management skal bidra til økt effektivitet og bedre lønnsomhet for våre kunder ved å drive digital transformasjon for å optimalisere forretningsprosesser. Vi spisser vårt budskap og tar sikte på å styrke oss ytterligere innen tre kjerneområder Purchase-to-Pay (P2P), Prosessautomatisering og Enterprice Content Management (ECM).


Tre kjerneområder

Canon Information Management skal bidra til økt effektivitet og bedre lønnsomhet for våre kunder ved å drive digital transformasjon for å optimalisere forretningsprosesser. Vi spisser vårt budskap og tar sikte på å styrke oss ytterligere innen tre kjerneområder Purchase-to-Pay (P2P), Prosessautomatisering og Enterprice Content Management (ECM).


Purchase-to-Pay

P2P automatiserer hele prosessen fra innkjøpsbehov oppstår til varen er mottatt og betalt. Løsningen gir enhetlig og mer strømlinjeformet styring på tvers av innkjøps- og økonomiavdelingen. Canon Purchase-to-Pay vil gi deg viktig kontroll og synlighet over hele prosessen på én enkelt plattform. Den vil gi bedre samsvar, økt sikkerhet og bidra til å redusere kostnader.


Enterprise Content Management

ECM bidrar til full kontroll på informasjon, og tilgang på informasjon. Canon ECM er basert på en av markedets beste og mest fleksible ECM plattform hvor all informasjon håndteres digitalt. Arbeidsprosesser effektiviseres ved hjelp av digitale arbeidsflyter og automatisering. Løsningen kan tilpasses og konfigureres spesifikt til HR, Prosjekt eller en kombinasjon med generell digital dokumenthåndtering. Canon ECM vil gi deg viktig kontroll og synlighet over all informasjon i én enkelt plattform, for å gi bedre samsvar, økt sikkerhet og bidra til å redusere kostnader.


Prosessautomatisering

Prosessautomatisering i Canon handler om å effektivisere prosessene relatert til håndtering, prosessering og distribusjon av forretningsinformasjon. Ved å automatisere helt, eller delvis manuelle forretningsprosesser, vil man kunne gjennomføre nødvendige prosesser raskere, med mindre ressursbruk og med høyere kvalitet. Å sette sammen informasjon fra flere forretningssystemer er krevende, spesielt når få systemer snakker godt sammen. Prosessautomatisering vil optimalisere kvaliteten og ressursbruken i viktige forretningsprosesser og bidrar til å økt produktivitet, bedre lønnsomhet og redusere kostnader.

De fleste bedrifter er avhengige av viktige kjernefunksjoner som innkjøp, økonomi, IT, operations/backoffice og HR for å håndtere operative prosesser og oppgaver. Vi jobber for å effektivisere viktige forretningsprosesser i disse kjernefunksjoner og leverer et komplett sett med løsninger og tjenester for å digitalisere og automatisere fra enkelte arbeidsoppgaver til komplette, sammenhengende prosesser.

Vil du vite mer om våre løsninger?