ARTIKKEL

Verdien av samarbeid

Tiden er inne for å bygge opp virksomheten og danne et sterkt fundament gjennom samarbeid

Last ned rapport

Hvordan kan du på best mulig måte kommunisere med kundene dine?

Få en bedre forståelse av hvordan samarbeid kan bidra til å gi nye forretningsmuligheter

Last ned rapport

What is the best way to engage with your customers?

SAMARBEID I TIDEN ETTER COVID-19

Mange trykkerivirksomheter er så opptatt av kundene sine at vekst og utviklingsmuligheter fra forsyningskjeden fort kan bli oversett. Kundefokus er selvsagt svært viktig, men det er også lurt å utforske andre potensielle samarbeidsmuligheter med leverandører og bransjekolleger.

Virksomheter har under de fleste krisetilstander behov for å finne nye og kreative måter å samarbeide på hvis de ønsker å lykkes. Det å utveksle informasjon, nettverk og ekspertise med bransjekolleger kan omfatte ikke bare nye forretningsmuligheter, men også lavere kostnader. Tiden er inne for å bygge en mer motstandsdyktig virksomhet og danne et sterkt fundament for langsiktig suksess gjennom samarbeid.

Dette betyr ikke nødvendigvis å operere som før. For mange er ikke det engang et alternativ. Du har nå en mulighet til å gjenoppbygge forholdene i forsyningskjeden – med forretningskonsulenter, uavhengige handelsorganisasjoner og selv leverandører av grafiske tjenester slik at ambisjonene deres står på linje med behovene dine nå og i fremtiden.

Last ned artikkelen vår for å få en bedre forståelse av forretningsmulighetene du kan få gjennom samarbeid på tvers av verdikjeden og utforske hvilke parter du kan ta kontakt med for å få støtte. Ikke nøl med å be om hjelp. Fellesskap, samarbeid og tydelig kommunikasjon kommer til å være viktige stikkord for gjenoppbygging og vekst i tiden etter covid-19.

Finn ut mer

Hvordan gjenoppta kundesamtalene etter COVID-19

SNAKK MED OSS