En visjon om smartere læring

DWF-logo.jpg

University of Glasgow styres av en tydelig visjon om å styrke sin posisjon som et av verdens fremste universiteter innen forskning. For å nå dette målet fokuserer universitetet på behovene til studentene og de som finansierer forskningen. Dette innebærer å strømlinjeforme systemer og prosesser samt å kontinuerlig forbedre studieopplevelsen og universitetets forskningsmiljø i verdensklasse.

Resultater

Forbedret brukeropplevelse og tilfredshet for studenter og brukere

Forbedret brukeropplevelse og tilfredshet for studenter og brukere

Anslått besparelse på over GBP 5,5 millioner i løpet av det femårige prosjektet

Anslått besparelse på over GBP 5,5 millioner i løpet av det femårige prosjektet

Atferdsendring: økning av tosidig utskrift og nedgang i fargeutskrift

Atferdsendring: økning av tosidig utskrift og nedgang i fargeutskrift

CO2-utslipp redusert med mer enn en tredjedel

CO2-utslipp redusert med mer enn en tredjedel

59,7 % lavere strømforbruk

59,7 % lavere strømforbruk

Sikker tilgang står egenhendig for en besparelse på 10 millioner sider årlig

Sikker tilgang står egenhendig for en besparelse på 10 millioner sider årlig

university_of_glasgow

Mål

Å kunne tilby fremragende læringsmuligheter og samtidig øke effektiviteten og redusere universitetets CO2-utslipp.

Utfordringer

• manglende kontroll over utskrift når det gjelder strategi, administrasjon og kostnader

• dårlige brukeropplevelser

• ambisiøse miljømål

• en nedarvet infrastruktur for utskrift

• stor og historisk eiendom

• stor og komplisert brukergruppe – 30 000 ansatte og studenter

Tilnærming

Utvikle og implementere en strategisk administrert utskriftstjeneste for hele universitetet.

university_of_glasgow