ABC- Hero1

Cavelti går større til verks enn utskrifter med Canon

DWF-logo.jpg

Cavelti er en sveitsisk familiebedrift som har vært i bransjen de siste 135 årene. Nøkkelen til suksessen er bedriftens evne til å omfavne teknologiske nyvinninger og gjøre det som skal til for at tjenestetilbudene blir mer mangfoldige, slik at kundenes forventninger ikke bare imøtekommes, men overgås.

Resultater

Kostnadene for digitale utskrifter redusert med 30 %

Kostnadene for digitale utskrifter redusert med 30 %

Raskere og mer profesjonelle kommunikasjonstjenester

Raskere og mer profesjonelle kommunikasjonstjenester

Direktereklame i større volum

Direktereklame i større volum

Ekspansjon inn i krysspublisering

Ekspansjon inn i krysspublisering

Cavelti-objective

Mål

Finne en partner som kan støtte utviklingen av den digitale utskriftsavdelingen og utforske mulighetene innen nye medier.

Utfordringer

• Kostbar og begrenset infrastruktur for digitale utskrifter

• Mangel på støtte og oppmuntring fra leverandører til å utvide virksomheten

Tilnærming

• Etter markedsrådgivning i 18 måneder, konkluderte Cavelti med at Canon var den beste leverandøren å samarbeide med

• I tillegg til skreddersydde forslag til maskinvare- og programvareløsninger, fikk kunden også bedriftsstøtte til å utforske markedet innen nye medier