DWF-hero1-1600x600

Hertsmere Borough kommune oppnår høy ytelse med Canon.

DWF-logo.jpg

Avdelingen har lykkes med å følge initiativet for kostnadsreduksjon. Driften er lønnsom og de har opprettholdt ryktet sitt for alltid å levere på tiden.

Resultater

Reduserte kostnader med 30 % ved å fjerne behovet for utkontrahering

Reduserte kostnader med 30 % ved å fjerne behovet for utkontrahering

Produktiviteten har økt med 100 %

Produktiviteten har økt med 100 %

Fortjenesten fra eksternt arbeid er blitt investert i kommunens tjenester

Fortjenesten fra eksternt arbeid er blitt investert i kommunens tjenester

Hertsmere

Mål

Kommunens utskriftsavdeling må følge kommunens krav om å redusere kostnader og samtidig opprettholde høy ytelse.

Utfordringer

• redusere utgifter

• opprettholde et høyt ytelsesnivå

• levere en økende mengde utskrift på bestilling

Tilnærming

Kommunen har vært Canon-kunde siden 2008, og de to ansatte i kommunens interne utskriftsavdeling har vært avhengig av Canons teknologi og erfaring, inkludert deltakelse i Essential Business Builder Program, for å opprettholde en god reprografitjeneste.

Hertsmere