Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Pulp Grafisk måtte bruke dyre tredjeparts utskriftsleverandører for å levere tjenestene sine, noe som dannet et ekstra lag i arbeidsflyten. Avhengigheten av andre bedrifter førte til at de ikke kunne utføre små testutskrifter for å sikre høyest mulig kvalitet, men måtte sende utskriftsjobber direkte til utskriftsleverandørene for å levere ordre innen avtalt tid. Kostnaden for tredjepartenes tjenester utgjorde også en betydelig andel av budsjettet. Designteamet hos Pulp Grafisk konkluderte til slutt med at hvis de skulle få muligheten til å oppfylle kundenes etterspørsel, samtidig som de kunne tilby kundene utmerket kvalitet, økt fleksibilitet, raskere svartid og reduserte kostnader, måtte de gjøre utskriftsarbeidet internt.

Resultater

Kapasitet for storformat er fordoblet.

Kapasitet for storformat er fordoblet.

Fleksibilitet til å levere både utskrifter kuttet på bord og skrevet ut på rull.

Fleksibilitet til å levere både utskrifter kuttet på bord og skrevet ut på rull.

Utskriftsjobber kan leveres i løpet av to timer.

Utskriftsjobber kan leveres i løpet av to timer.

Kvaliteten på resultatene ble økt.

Kvaliteten på resultatene ble økt.

Arbeidstiden ble redusert for de ansatte.

Arbeidstiden ble redusert for de ansatte.

Kostandene per utskriftsjobb ble redusert.

Kostandene per utskriftsjobb ble redusert.

DWF-logo.jpg

Mål

Tilby en ny utskriftsløsning for å oppfylle kundenes etterspørsel, og samtidig tilby utmerket kvalitet, større fleksibilitet, raskere svartid og reduserte kostnader.

Utfordringer

• Utfordrende å oppfylle kundenes etterspørsel

• For stor avhengighet av tredjeparts utskriftsleverandører

• Tidkrevende og dyr prosess

• Kvalitetsrelaterte problemer

• Begrenset tilbud til kunder

• Lang arbeidstid for ansatte

Tilnærming

En ny løsning ble installert for å gi Pulp Grafisk muligheten til å skrive ut i store formater internt og levere større volumer og mer pålitelige og allsidige bruksmuligheter.

DWF-logo.jpg