DWF-hero1-1600x600

Ingenting er umulig for Alfa Lavals interne utskriftsavdeling

DWF-logo.jpg

Beck-Jørgensen så tydelig for seg hva han ville ha: teknologi for kompakt, rask og allsidig digital utskrift som gjør at bedriften kan implementere alle trinn av produksjonen internt, samt en mer automatisk arbeidsflyt. Han hadde en lang samtale med flere ulike leverandører og var bestemt på å finne en samarbeidspartner som viste samme engasjement for avdelingen som han hadde. Canon viste seg å være den samarbeidspartneren.

Resultater

Alfa Lavals ansatte fikk evnen til å gjennomføre hele produksjonen av kunders håndbøker samt salgs- og markedsføringsmateriell.

Alfa Lavals ansatte fikk evnen til å gjennomføre hele produksjonen av kunders håndbøker samt salgs- og markedsføringsmateriell.

Ekstern tilgang økte produktiviteten.

Ekstern tilgang økte produktiviteten.

Minimal driftsstans og umiddelbar service.

Minimal driftsstans og umiddelbar service.

Færre klikk per produkt (besparelsene for antall klikk per produkt dekker den månedlige leiekostnaden).

Færre klikk per produkt (besparelsene for antall klikk per produkt dekker den månedlige leiekostnaden).

IMG_9997_595web_objective

Mål

Øke effektivitet og kvalitet for Alfa Lavals interne utskriftsenheter.

Utfordringer

• Dårlig utskriftsmodell – 50 % produksjon, 50 % teknologi til kontoret. De manglet produktivitet, pålitelighet og kvalitet

• Hyppige driftsstanser

• Manglende kontroll over sluttproduktet

Tilnærming

Alfa Laval følte seg ikke verdsatt av deres daværende leverandør av produksjonsutskrift, men ble imponert av Canon-teamets arbeidsmoral. De ga kunden en innføring i imagePRESS C800-teknologien ved å demonstrere hvordan den kunne få plass i kundens virksomhet, og hvilke resultater den kunne hjelpe dem med å oppnå. Lederen for produksjonsutskrift likte også funksjonen for ekstern tilgang fordi den ga ham muligheten til å overvåke utskriftsenhetene hjemmefra, slik at han kunne øke kontrollen, produktiviteten og fleksibiliteten.

IMG_9753_595