DWF-hero1-1600x600

Enfield kommune går inn i markedet for fargeutskrift av høye volumer sammen med Canon

DWF-logo.jpg

Enfield kommune stiller høye krav til alle avdelingene sine. Det er vesentlig for kommunen at de kan levere tjenester som gir skattebetalerne valuta for pengene. Samtidig må kommunen overholde strenge budsjetter og retningslinjer for merkevarer.

Resultater

30 % flere utskrifter på alle typer papir

30 % flere utskrifter på alle typer papir

Produktiviteten har økt med 50 %

Produktiviteten har økt med 50 %

20 % mer fargeutskrift internt (nå 65 % farge, 35 % sort-hvitt)

20 % mer fargeutskrift internt (nå 65 % farge, 35 % sort-hvitt)

Etablert en intern portal for utskrift fra Internett og modernisert nettsidene siden 70 % av jobben kommer herfra

Etablert en intern portal for utskrift fra Internett og modernisert nettsidene siden 70 % av jobben kommer herfra

enfield_council

Mål

Styrke kommunens interne utskriftsavdeling ved å produsere flere fargeutskriftsjobber med høye volumer internt.

Utfordringer

• Manglende evne til å etterkomme den økende etterspørselen etter fargeutskrift.

• Den eksisterende utskriftsteknologien manglet den nødvendige produktiviteten, fargestabiliteten og kostnadseffektiviteten for å dekke etterspørselen.

• Utskriftene må møte de strenge merkevareretningslinjene som kommunen har fastsatt.

• Det ble satt ut for mye arbeid med høye volumer.

Tilnærming

• Enfield kommunes interne utskriftsavdeling har vært gjennomgående imponert med Canons service og support siden de ble kunde i 2005.

• Med et ønske om å oppdatere infrastrukturen for digital fargeutskrift i 2014, tok kunden del i Canons Business & Innovation Scan og deltok i Canons Essential Business Builder Program for å få en bedre forståelse av markedene for intern utskrift og fargeutskrift.

• Canons konsultasjon og veiledning oppmuntret kunden til å investere i ny imagePRESS-produksjonsteknologi og videreføre arbeidet med Canons team for bedriftsutvikling og kontoadministrasjon for å utvide driften.

enfield_council