Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV høster stor gevinst etter at de har begynt å trykke de digitale brosjyrene selv

Eureco-Pharma BV er en spesialist innen parallellimport av legemidler og ompakking, og har en årlig omsetning på 40 millioner euro. Frem til i fjor ble utskrift av de nederlandske brosjyrene med pasientinformasjon satt ut til en ekstern leverandør. Denne tilnærmingen hadde betydelige ulemper, inkludert vanlige gjennomløpstider på fire uker og manglende fleksibilitet. I tillegg har firmaet funnet ut at å sette ut utskriften av brosjyrene, førte til mye avfall.

Da utskriften av brosjyren ble flyttet til intern produksjon, kunne Eureco-Pharma redusere gjennomføringstiden fra fire uker til bare 24 timer. Fleksibiliteten ved å kunne skrive ut brosjyrer på forespørsel har gjort at firmaet kunne redusere avfall merkbart, noe som førte til at det sparer tusenvis av euro hvert år. Firmaet har også automatisert brette- og telleprosessen ved hjelp av Horizon brette- og kuttemaskinen, som har ført til redusert krav om arbeidskraft.

Eureco-image1
Eureco-image2

Frem til i fjor godtok jeg ulempene ved å sette ut arbeidet med utskrift av brosjyrer, og jeg undersøkte aldri mulighetene. Etter at jeg kontaktet en representant fra Canon, begynte jeg å forstå de mulige fordelene."

Jan de Kreij, administrerende direktør og eier