DWF-hero1-1600x600

Evercore beskytter merkevaren sin med fargebehandling fra Canon

DWF-hero1-1600x600

Evercores utskriftsinfrastruktur består av et lite utskriftsrom til produksjon av kundeporteføljer og en rekke multifunksjonsskrivere spredt rundt på avdelingene til vanlige utskrifts- og kopibehov. Organisasjonen trengte en a helhetlig løsning som ga en mer konsekvent fargebruk på tvers av alle enhetene samt muligheten til å produsere A5-jobber og tykkere medier for Public Information Books (PIB-er) og invitasjoner i A5-størrelse.

Resultater

Utskriftsarbeidsflyten har nå automatisert fargebehandling og gir konsekvente resultater

Utskriftsarbeidsflyten har nå automatisert fargebehandling og gir konsekvente resultater

Bedre produktivitet

Bedre produktivitet

Færre brukerklager

Færre brukerklager

Merkevarene er beskyttet, noe som er essensielt for markedsavdelingen

Merkevarene er beskyttet, noe som er essensielt for markedsavdelingen

Evercore_objective

Mål

Sikre konsekvente farger på tvers av utskrifter for å beskytte merkevareintegritet.

Utfordringer

• Inkonsekvente utskriftsresultater på tvers av forskjellige skrivere.

• Driftsavdelingen mottok en stor mengde brukerklager i forbindelse med produksjon av merkevarefarger.

• Beskytte merkevareintegriteten.

Tilnærming

Evercore erfarte at Canon hadde en klar forståelse av fargeproblemene og situasjonen deres. Canon la frem en omfattende konsulentrapport knyttet til fargeproblemene, inkludert opplæring for markedsavdelingen. Canon har tatt eierskap over fargebehandlingen og gir løpende fargestøtte via en kvartalsvis kontroll av fargene.