WEBINARS

Utgjør dine printere en sikkerhetsrisiko?

I dagens zero trust tankegang må man tenke nytt også rundt sikkerhet og nettverksprintere – gjør du?

Mandag 13. desember 2021 12:00-12:45
7S1A1458
Sikkerhet blir stadig viktigere, og enhver organisasjon er ikke sterkere enn det svakeste leddet. I en verden hvor IT-enheter blir flere og føere, blir sikkerheten satt på prøve». Tradisjonelt har det vært svært kostbart å øke sikkerheten på nettverksprinterne slik at disse ofte har blitt en oversett del av trusselbilde for mange aktører.

I dette webinaret vil vi du få høre mer om:
  • Hvilke trusler har vi å forholde oss til?
  • Canons syn på sikring av printere – hva bør du tenke på?
  • Viktige faktorer å vurdere vedrørende sikring av printere
I webinaret vil du få gode tips og triks på hvordan du kan øke sikkerheten på printere gjennom hele livssyklusen av nettverksprinteren deres.

For påmelding klikk her