Canon CanoScan 9000F Spesifikasjoner

Type

Bordskanner fargeskanning og filmadapterenhet

Skanneelement

CCD 12-linjers farge

Lyskilde

Hvit LED

Optisk oppløsning

9 600 × 9 600 dpi (film)¹


4 800 × 4 800 dpi (reflekterende dokumenter)¹

Valgbar oppløsning

25–19 200 dpi

Grensesnitt

Hi-Speed USB

Skannegradering (farger)

48-biters inndata -> 48-/24-biters utdata

Skannegradering (gråtoner)

48 bit inn -> 16 bit (kun filmskanning) / 8 bit ut

OPTICAL DENSITY

Maksimalt dokumentformat

A4/Letter [216 x 297 mm]

Skannerknapper (EZ-direktetaster)

7 knapper (PDFx4, AUTOSKANN, KOPI, E-POST)

Forhåndsvisningshastighet

Ca. 3 sek¹

Skannehastighet (farger)

1,2 msek/linje (300 dpi), 12,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (gråtoner)

1,2 msek/linje (300 dpi), 12,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (sort-hvitt)

1,2 msek/linje (300 dpi), 12,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (A4, 300 dpi, farger)

Ca. 7 sek¹

FILM TYPES

Filmhåndtering

35mm filmremse (negativ/positiv) / 12 rammer, 35mm lysbilder (negativ/positiv) / 4 rammer, 120-formats film maks. 6 x 22 cm (kun filmremse)

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Medfølgende programvare

ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio, SilverFast SE, Adobe Photoshop Elements

Strømforsyning

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Strømforbruk

ca. 15 W (ved bruk)


ca. 0,9 W (hvilemodus)


ca. 0,5 W (av)

Mål

ca. 270 x 480 x 111 mm

Vekt

ca. 4,6 kg

Driftsmiljø (temperatur)

10 til 35 °C

Driftsmiljø (fuktighet)

10 til 90 % relativ fuktighet (20 til 80 % relativ fuktighet for filmskanning), uten kondensdannelse

Operativsystemer som støttes

Windows 8 (32- og 64-biters)


Windows 7 (32- og 64-biters)


Windows Vista (32- og 64-biters)


Windows XP (32-biters)


Windows 2000


Mac OS X 10.4.11–10.8

Ansvarsfraskrivelse

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

CanoScan og ScanGear er varemerker for Canon Inc. Microsoft, Windows og Windows-logoen er varemerker

eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Alle merke- og produktnavn er varemerker for de respektive selskapene.

Fotnote

¹Optisk oppløsning er et mål på maskinvarens maksimal optiske oppløsning basert på ISO 14473-standarden.

¹ Tid for forhåndsbehandling er ikke inkludert.

¹ Skannehastigheten for fargedokumenter måles med ISO/IEC 24735 Annex C Test Chart A. Skannehastigheten angir tiden fra du trykker på skanneknappen i skannerdriveren til statusvisningen på skjermen slås av. Skannehastigheten kan variere etter systemkonfigurasjon, grensesnitt, programvare, skannemodus, dokumentstørrelse osv.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.