Canon CanoScan 9000F Mark II Spesifikasjoner

Type

Planskanner med filmadapterenhet

Skanneelement

CCD 12-linjers farge

Lyskilde

Hvit LED

Optisk oppløsning

9 600 × 9 600 dpi (film)¹


4800 × 4800 dpi (foto og dokument)¹

Valgbar oppløsning

25–19 200 dpi

Grensesnitt

Hi-Speed USB

Skannegradering (farger)

48 bit inn -> 48/24 bit ut

Skannegradering (gråtoner)

48 bit inn -> 16 bit (kun filmskanning) / 8 bit ut

OPTICAL DENSITY

Maksimalt dokumentformat

A4/Letter [216 x 297 mm]

Skannerknapper (EZ-direktetaster)

7 knapper (PDFx4, AUTOSKANN, KOPI, E-POST)

Forhåndsvisningshastighet

Ca. 3 sek¹

Skannehastighet (farger)

1,2 msek/linje (300 dpi), 12,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (gråtoner)

1,2 msek/linje (300 dpi), 12,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (sort-hvitt)

1,2 msek/linje (300 dpi), 12,1 msek/linje (4 800 dpi)¹

Skannehastighet (A4, 300 dpi, farger)

Ca. 7 sek¹

FILM TYPES

Filmhåndtering

35 mm remse (negativ/positiv): 12 bilder


35 mm lysbilder (negativ/positiv): 4 bilder


Film i 120-format maks 6 x 22 cm (kun filmremse)

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Medfølgende programvare

ScanGear, Scan Utility, My Image Garden

Strømforsyning

AC 100–240 V, 50/60 Hz

Strømforbruk

Av: ca. 0,5 W (hvile)


Standby (kobler til PC via USB): ca. 0,9 W (når skannelampen er av)


Standby-modus (med alle kontakter koblet til): Ca. 0,9 W (når skannelampen er av)


Tid før standby-modus: 1 minutter


Skanning: ca. 15 W

Mål

ca. 270 x 480 x 111 mm

Vekt

ca. 4,6 kg

Driftsmiljø (temperatur)

10–35 grader C

Driftsmiljø (fuktighet)

10 til 90 % relativ fuktighet (20 til 80 % relativ fuktighet for filmskanning), uten kondensdannelse

Operativsystemer som støttes

Windows 10 (32- og 64-biters)


Windows 8 (32- og 64-biters)


Windows 7 SP1 (32- og 64-biters)


Windows Vista (32- og 64-biters)


Windows XP SP3 (32-biters)


Mac OS X 10.6.8–10.8

Forbehold

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

CanoScan og ScanGear er varemerker for Canon Inc. Microsoft, Windows og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Alle merke- og produktnavn er varemerker for de respektive selskapene.

Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

CanoScan og ScanGear er varemerker for Canon Inc. Microsoft, Windows og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Alle merke- og produktnavn er varemerker for de respektive selskapene.

Fotnote

¹ Optisk oppløsning er et mål på maskinvarens maksimal optiske oppløsning basert på ISO 14473-standarden. Ved skanning med høy oppløsning begrenses skannestørrelsen (maksimal optisk oppløsning for A4-skanning er 3800 dpi).

¹ Tid for forhåndsbehandling er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Skannehastigheten for fargedokumenter måles med ISO/IEC 24735 Annex C Test Chart A. Skannehastigheten angir tiden fra du trykker på skanneknappen i skannerdriveren til statusvisningen på skjermen slås av. Skannehastigheten kan variere etter systemkonfigurasjon, grensesnitt, programvare, skannemodus, dokumentstørrelse osv.

¹ Optisk oppløsning er et mål på maskinvarens maksimal optiske oppløsning basert på ISO 14473-standarden. Ved skanning med høy oppløsning begrenses skannestørrelsen (maksimal optisk oppløsning for A4-skanning er 3800 dpi).

¹ Tid for forhåndsbehandling er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Raskeste hastighet med Hi-Speed USB på Windows-PC. Tid for overføring til datamaskinen er ikke inkludert.

¹ Skannehastigheten for fargedokumenter måles med ISO/IEC 24735 Annex C Test Chart A. Skannehastigheten angir tiden fra du trykker på skanneknappen i skannerdriveren til statusvisningen på skjermen slås av. Skannehastigheten kan variere etter systemkonfigurasjon, grensesnitt, programvare, skannemodus, dokumentstørrelse osv.