CaptureOnTouch Mobile

Mobilt skanneprogram – iPhone, iPad, iPod Touch

Trådløs skanning direkte til mobilenheter

Øk produktiviteten, reduser kostnader og forbedre tjenestenivået dramatisk med Canons CaptureOnTouch Mobile, et kostnadsfritt program som lar deg skanne direkte til iPhone, iPad og iPod Touch via et Wi-Fi-nettverk.

Spar tid ved hjelp av funksjoner som tosidig skanning av dokumenter i én omgang. Avanserte bildebehandlingsverktøy, inkludert automatisk formatgjenkjenning, skjevhetskorrigering og sløyfing av tom side, gir konsekvent bedre bildekvalitet.

Programmet er praktisk for trådløs skanning i hjemmet og støtter mobilarbeid og behovsbasert skanning på steder der man betjener kunder. Personalet kan skanne bestillinger, kontrakter på flere sider og nye kundesøknader og deretter sende dem til nettskyen eller et arbeidsflytprogram for å få umiddelbar behandling og validering.

Funksjoner

 • Fleksibilitet til å skanne direkte til iPhone og iPad via Wi-Fi – uansett om du er hjemme, på kontoret eller på farten.

 • Del dokumenter på en enkel måte ved å dele og laste dem opp til nettskybaserte programmer.

 • Støtter tosidig bunkeskanning.

 • Et allsidig utvalg skannefunksjoner, inkludert automatisk formatgjenkjenning, skjevhetskorrigering og sløyfing av tom side.

Apple, Apple-logoen, iPhone og iPad er varemerker for Apple Inc., registretrt i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke for Apple Inc.

Lokal tilgjengelighet vil avhenge av distribusjonstjenesten til Apple App Store.

Bruksanvisning – iPhone, iPad, iPod Touch

Komme i gang

Last ned CaptureOnTouch Mobile for iPhone, iPad, iPod Touch fra App Store.

 1. Trykk på App Store-ikonet på enheten

 2. Søk etter CaptureOnTouch Mobile

 3. Last det ned til enheten.

Koble skanneenheten til enheten via Wi-Fi.

 1. Kontroller at funksjonen for Wi-Fi-kommunikasjon fra skanneenheten er klar. Det finnes to forskjellige Wi-Fi-tilkoblinger – tilgangspunktmodus og stasjonsmodus. (Du finner mer informasjon i installasjonshåndboken/brukerhåndboken)

 2. Slå PÅ Wi-Fi-funksjonen på enheten

 3. Ved bruk av P-150/P-215: Slå bryteren Auto Start (Automatisk start) av

Aktiver CaptureOnTouch Mobile for å starte skanningen (følg instruksjonene nedenfor)

Slik begynner du å skanne fra smartenheten

1. Gå til ikonet CaptureOnTouch Mobile for å begynne

 

 2. Velg skanneenheten fra menyen

3. Velg skanneinnstillinger

 4. Trykk på ikonet Skann for å begynne å skanne

5. Se gjennom skannede bilder

6. Del til programmet

CaptureOnTouch-mobilapp – iPhone, iPad, iPod – Vanlige spørsmål

1. Hvordan laster jeg ned CaptureOnTouch Mobile?

CaptureOnTouch Mobile er et kostnadsfritt program som kan lastes ned fra App Store eller iTunes. 

– Trykk på ikonet for App Store/iTunes på enheten din.

– Søk etter [CaptureOnTouch Mobile].

– Når søkeresultatet vises, klikker du på [Installer] for å begynne nedlastingen.

– Når nedlastingen er fullført, skal ikonet for CaptureOnTouch Mobile vises på enheten.

2. Hvordan kobler jeg skanneenheten til enheten min via Wi-Fi?

Avhengig av enheten du skal koble til den trådløse skanneren, kan det hende at du kan endre nettverksmodusen på skanneren.  Det finnes to tilkoblingsmuligheter:

 • Tilgangspunktmodus – Skanneren brukes uten et annet trådløst tilgangspunkt. Det kan opprettes én enkel tikobling mellom skanneenheten og enheten din.

 • Stasjonsmodus – Skanneren fungerer som en trådløs enhet.  I denne modusen er det nødvendig å ha et annet trådløst tilgangspunkt for at skanneren skal kunne kobles til enheten din.

– Kontroller at funksjonen for Wi-Fi-kommunikasjon på den trådløse skanneenheten er slått på og klar.

– Velg mellom de to tilkoblingsmetodene (tilgangspunktmodus og stasjonsmodus).

– Hvis du velger stasjonsmodus, må du kontrollere at den trådløse skanneenheten og enheten din er koblet til samme tilgangspunkt.

– Hvis du velger tilgangspunktmodus, må du kontrollere at enheten din er koblet til den trådløse skanneenheten.

3. Kan jeg bytte mellom tilgangspunktmodus og stasjonsmodus ved hjelp av CaptureOnTouch Mobile?

Nei. Dette kan bare gjøres via den trådløse skanneenheten. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken. 

4. Hvordan konfigurerer jeg Wi-Fi-funksjonen fra enheten min?

– Trykk på [Innstilling] på toppskjermen.

– Kontroller at [Wi-Fi] er PÅ, og velg deretter SSID-koden (trådløst nettverk) til den trådløse skanneenheten.

Merk: Du finner SSID-koden til den trådløse skanneenheten på etiketten på skanneren.  Hvis du aldri har koblet enheten til den trådløse skanneenheten, blir du bedt om å skrive inn et passord.  Skriv inn "canonwu10".

(Hvis du får en feilmelding, må du gå tilbake til trinnene om oppsett for å opprette de riktige trådløsinnstillingene.)

5. Hva gjør jeg hvis jeg mister Wi-Fi-tilkoblingen under en skanning?

Hvis du mister Wi-Fi-tilkoblingen mens du overfører et skannet bilde fra skanneren til PC-en, kan det hende at et "ødelagt" (skannet bilde) blir igjen på PC-en.  Ved hjelp av skanneprogrammet sletter du bildet som ble delvis skannet og skanner det på nytt.