Canon for utdanning

Edu-HERO

“For å nå målet om å bli en skole for det 21. århundret, ønsket vi oss en teknologipartner som forsto vår visjon og hvor vi ønsket å være. Gjennom samarbeidet med Canon kan vi fortsette å vokse, og tilby studentene våre topp moderne utstyr.”

Chris Foreman, Vice Principal

Learning Systems, Homewood School

Støttesystemer for læring utviklet av utdanningsspesialister

Det finnes ingen snarveier innen utdanning. Dagens skoler, høyskoler og universiteter må yte fleksibel og personlig tilpassede læringsmuligheter med mer begrenset budsjett og strengere regulering enn noen sinne. Canon har lang erfaring med å støtte undervisningsinstitusjoner, lærere og studenter med tjenester og teknologi som muliggjør læringsopplevelser tilpasset en oppkoblet, mobil verden i stadig bevegelse.

Vi har hjulpet skoler med å strømlinjeforme prosessene for opptak og registrering ved å forenkle innsamling av data og redusere feil. Våre mobile tjenester, slik som mobil utskrift, hjelper også med å utvide de viktigste tjenestene til studenter og lærere, også utenfor skoler og universiteter.

Våre løsninger og tjenester

Vi jobber sammen med utdanningsinstitusjoner over hele Europa, i tillegg til mange tjenesteytere i utdanningssektoren.

Denne erfaringen har vist oss at behovene innen grunnleggende kommunikasjon, prosessbehandling, utskrift og informasjonsinnsamling ved skoler, videregående skoler og universiteter forblir konstante.

Likeledes er utfordringene knyttet til kostnadskontroll, tjenestekvalitet og ytelse av fremragende studentopplevelser, universelle.

Det er derfor så mange utdanningsinstitusjoner og tjenesteytere henvender seg til oss når de trenger hjelp med tjenester, systemer og prosesser, som utgjør grunnlaget for en vellykket utdanning.