Canon for forhandlere

Retail-hero

“Vi måtte virkelig tenke gjennom hva kunden ønsket, og om produktet vi solgte, faktisk var løsningen de hadde behov for. Vi trengte en rådgivningstilnærming for å få innsikt i hva som driver kundene."

Roland Laschet, administrerende direktør, Staples Benelux

Løsninger og tjenester for forhandlere, skapt av spesialister

Canons løsninger for forhandlere kan bidra til å redusere komplisert informasjon, forbedre datavern, samsvar og overvåkingsledelse, styrke driftseffektivitet og føre til konkurransedyktige fordeler. Fra leverandørledelse og innkjøp, via oppfylling av bestillinger og forbedring av kundeopplevelsen, kan vi hjelpe deg med å vedlikeholde dine konkurransedyktige fordeler og samtidig holde styr på utgiftene.

Våre løsninger og tjenester

Canons løsninger for forhandlere hjelper deg med å sikre at rett informasjon når rett sted og rett person til rett tid. Ved å koble sammen og optimalisere avgjørende prosesser og kommunikasjoner, for eksempel på tvers av forsyningskjeden og med kunder, kan vi hjelpe deg med å få produktene på markedet på en mer effektiv måte, forbedre overvåking og sikkerhet, styre kundegrunnlaget, redusere utgifter og frigjøre administrativ tid for å fokusere på andre, mer lønnsomme aktiviteter.