boy-and-girl-looking-at-laptop_New.jpg

Vanlige spørsmål

Hvor kan jeg kjøpe forbrukerprodukter fra Canon?

Du kan kjøpe forbrukerprodukter fra Canon hos våre pålitelige forhandlere over hele landet.

Når vil jeg motta tilbakebetalingen?

Canon vil forsøke å utstede en bankoverføring innen 28 dager etter mottak av et gyldig cashbackkrav, IKKE innen 28 dager fra kjøpsdato. Hvis tilbakebetalingskravet har manglende eller uriktig informasjon, vil dette forlenge prosessen da bankoverføringen vil finne sted 28 dager etter at all riktig informasjon er mottatt. Merk at vi ikke kan holdes ansvarlig for forhandlere/selgere som gir kundene feil informasjon om at kunden vil motta betalingen 28 dager etter kjøpsdato.

Hvordan vil jeg vite at kravet mitt er forsinket på grunn av feil eller manglende informasjon?

Etter du har registrert deg på nett for en av Canons tilbakebetalingskampanjer, mottar du en e-post som bekrefter søknaden og som inneholder både referansenummeret og personlig påloggingsinformasjon til en nettside der du kan sjekke statusen for kravet ditt og betalingsfremdriften.

Hvis du har registrert uriktig informasjon, får du en e-post som sier at du fremdeles må oppgi informasjonen din. Den raskeste og enkleste måten å gi oss manglende informasjon på, er å logge inn på kontoen din.

Hvilke formater kan brukes for opplasting av dokumenter som del av registreringsprosessen og er det noen størrelsesbegrensninger?

Du kan bare laste opp JPG, TIF og PDF. Filen bør ikke være større enn 4 MB.

Hvordan vet jeg når betalingen blir fullført?

Når kravet ditt er godkjent, vil vi sette i gang betalingsprosessen, og du vil motta en e-post hvor vi informerer deg om forventet dato for når betalingen til bankkontoen du har oppgitt, vil utføres.

Hvordan vil betalingen vises på min kontoutskrift?

Merk at betalinger fra refusjonskampanjer vil gjøres i navnet på salgskampanjen, så kontoutskriften vil mest sannsynlig vise dette navnet og ikke Canon.

Jeg betalte for produktet mitt med kredittkort. Kan refusjonen tilbakebetales til det samme kredittkortet?

Canons tilbakebetalinger kan for øyeblikket bare gjøres via bankoverføring fra banken vår til det personlige bankkontonummeret du oppga ved registrering.

Hva gjør jeg hvis noe av min registrerte bankkontoinformasjon er endret siden første registrering for en Canon penger tilbake-kampanje og jeg ønsker å oppdatere denne informasjonen?

Du kan når som helst oppdatere bankkontoinformasjonen din via kundesporingssystemet på nett ved å bruke påloggingsdetaljene dine. Dette er den tryggeste måten å oppdatere informasjonen på. Merk at hvis det er nært opptil utbetalingsdatoen din, bør du også ta kontakt med oss på telefon for å informere oss om at du skal oppdatere informasjonen slik at betalingen ikke sendes til det gamle kontonummeret vi har registrert på deg.

Jeg har bestilt et Canon-produkt innenfor de angitte datoene for kampanjen, men produktet ankommer ikke / blir ikke levert av forhandleren før etter at de gyldige kampanjedatoene er utløpt – kan jeg fremdeles søke på denne tilbakebetalingskampanjen?

Ta vare på ordrebekreftelsen du har (som gjelder for datoene for kampanjeperioden), og send den sammen med fakturaen når du fyller ut søknaden. Vi tillater en overgangsperiode på 90 dager etter siste tillatte kjøpsdato, slik at du får sendt inn dokumentene.

Hva anses som akseptert kjøpsbevis?

For kjøp i fysisk butikk krever Canon en kopi av kvitteringen som viser betalingen og den nødvendige serienummerinformasjonen for produktet.

For kjøp i nettbutikk krever Canon en kopi av betalingsbekreftelsen for bestillingen og den nødvendige serienummerinformasjonen for produktet, samt informasjon om butikken og produktet.

På kravskjemaet på nettet, hva menes med «betalingsalternativ»?

Med dette menes hvordan du opprinnelig kjøpte produktet.

Hvor er produktets serienummer?

Du finner serienummeret på kamerahuset til Canon-produktet ditt. Hvis du vil ha hjelp til å finne serienummeret, kan du gå til serienummerveiledningen vår. Serienummeret er IKKE det samme som EAN/strekkode. Bildet nedenfor viser EAN/strekkoden, denne finner du vanligvis på siden av produktesken. Dette er IKKE serienummeret til produktet som du skal sende inn for at kravet ditt skal bli godkjent.

faqs_barcode

Hvorfor blir ikke e-postadressen min gjenkjent når jeg har registrert objektivet mitt for tilbakebetaling?

Du må bruke samme e-postadresse når du registrerer kameraet og eventuelle objektiver som kjøpes fra kampanjelisten.

Kjøpet vil da gjenkjennes og kobles til kjøpet av objektivet.

Må jeg betale skatt eller kan jeg kreve tilbake merverdiavgift på refusjon?

Deltakere skal ene og alene være ansvarlig for betaling av eventuell skatt som de ifølge loven må betale, og Canon skal ikke være ansvarlig eller forpliktet overfor deltakerne for noe skade, tap eller utgifter som deltakerne pådrar seg som følge av manglende eller for sen betaling av eventuell skatt.

Canon kan i tillegg ikke gi råd om eventuelle prosedyrer for tilbakebetaling av skatt. Ta kontakt med dine lokale skattemyndigheter for råd.

Hvorfor tar banken min et gebyr for å overføre tilbakebetalingen min?

Canon overfører det nøyaktige tilbakebetalingsbeløpet i lokal valuta som oppgitt, men Canon kan ikke holdes ansvarlig for påløpende bankkostnader. Hvis mottakerens bank krever ekstragebyr/provisjon for tilbakebetalingen, må dette dekkes av forbrukeren.

Hvorfor klarer jeg ikke å logge på nettstedet med sporingskoden min?

Påloggingsinformasjonen skiller mellom store og små bokstaver, så du må sørge for at du skriver den inn nøyaktig (med store/små bokstaver). Du finner disse opplysningene i e-postmeldingene Canon sendte deg da du sendte inn kravet.