Vilkår og betingelser

1. Arrangøren

Arrangøren er Canon Europa N.V., registrert ved Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Nederland («Canon»).

2. Om tilbudet

2.1. Deltakere

2.1.1 Alle deltakere må være over 18 år («deltakere»).

Distributører og andre forhandlere er utelukket fra tilbudet. Forhandlere og distributører kan ikke delta på vegne av kundene sine.

2.1.2 Alle deltakere anses for å ha godtatt å være bundet av disse vilkårene og betingelsene.

2.2 Pakke, område og perioder

2.2.1 Du har kjøpt en pakke som består av Canon EOS 1D-X III, et SanDisk Extreme PRO® CFexpress®-kort på 64 GB og en SanDisk Extreme PRO® CFexpress®-kortleser («pakke»). Kortleseren («kortleser») følger ikke med i selve pakken, men du kan løse den inn på nettet ved å fremme et elektronisk krav. Slike elektroniske krav kan bare fremmes i perioden 14. februar til 31. juli 2020.

2.2.2 Du kan bare løse inn én kortleser per pakke.

3. Innløsning

3.1 For å kunne løse inn kortleseren må deltakeren kjøpe pakken OG fremme et gyldig elektronisk krav. Kravet må fremmes i perioden 14. februar til 31. juli 2020.

3.2 Du fremmer et krav ved å gjøre følgende:

(i) Fyll ut og send inn et elektronisk kravskjema på www.canon-europe.com/cfexpress (inkludert personlige opplysninger og produktdetaljer, bl.a. gyldige serienumre osv.). *Her får du hjelp til å finne serienummeret:

https:/www.canon.no/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/

(ii) Med det elektroniske kravskjemaet, skann, last opp og legg ved en kopi av kvitteringen eller ordrebekreftelsen din ved netthandel (inkludert moms).

(iii) Deltakere vil deretter motta en e-post som bekrefter at kravet deres har blitt mottatt. Deltakere som ikke har mottatt noen bekreftelse per e-post 24 timer etter innsending av kravet, kan ringe +47 23 50 01 43 eller sende e-post til canon@promotion-support.com.

3.3 Når Canon har mottatt og verifisert kravet, blir kortleseren levert til deltakeren i løpet av 90 dager.

3.4 Canon behandler ikke ufullstendige eller uforståelige krav. Canon skal ikke holdes ansvarlige for krav som ble mottatt for sent eller ikke i det hele tatt.

4. Forbehold

4.1. I den grad det er tillatt ifølge loven, skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg i forbindelse med dette tilbudet, uansett årsak. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

4.2. Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre dette tilbudet når som helst uten å pådra seg ansvar. Canon prøver imidlertid alltid å minimere effekten på deltakeren for å unngå unødig skuffelse.

4.3. Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at tilbudet misbrukes på noen som helst måte.

Canons beslutninger i forbindelse med tilbudet er endelige, og Canon kommer ikke til å gå inn i noen korrespondanse.

5. Personlige opplysninger

Canon Europa N.V., 59 Bovenkekkerweg, 1185 XB, Nederland, fungerer som datakontrollør med hensyn til alle personlige opplysninger som deltakeren oppgir. De personlige opplysningene som sendes inn, skal bare brukes til å administrere dette tilbudet. De oppbevares trygt og kan bli overført til en sikker server utenfor EØS. De personlige opplysningene som samles inn fra deltakerne, er underlagt Canons retningslinjer for personvern for forbrukere [https://myid.canon/canonid/#/policy].

6. Jurisdiksjon

Du er en deltakende forbruker, og derfor gjelder lovene i bostedslandet ditt for dette tilbudet. Du kan ha rett til at en eventuell rettssak avholdes på ditt eget språk og ved en lokal domstol. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.