EKSKLUSIV CANON CLUB-PREMIETREKNING (mars 2024)

1. ARRANGØREN OG DELTAKERE

1.1. Denne gratis premietrekningen («Canon Club-premietrekning») drives av Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland («Canon»).

1.2. Deltakere («deltakerne») må være bosatt i et av deltakerlandene og være 18 år eller eldre. Deltakerlandene er: Storbritannia, Nord-Irland, Irland, Nederland, Spania, Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Norge, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Sør-Afrika og Midtøsten.

1.3. Ansatte i Canon, dets datterselskaper, deres familier, agenter og andre parter som er direkte involvert i denne kampanjen og sponsorvirksomheten, kan ikke delta.

1.4. Alle deltakere som melder seg på premietrekningen, anses å ha godtatt å bli bundet av disse vilkårene for premietrekningen, med mindre noe annet er skriftlig uttrykt.

2. TREKNINGEN OG HVORDAN DU DELTAR

2.1. Canon Clubs premietrekning er åpen for alle Canon Club-medlemmer, inkludert eksisterende medlemmer og de som har registrert seg eller vil registrere seg innenfor registreringsperioden (kl. 00:00 15. mars 2024 til 23:59 14. april 2024). Vær oppmerksom på at eksisterende medlemmer må gi samtykke til å delta i premietrekningen, og at nye medlemmer som registrerer seg i Canon Club og samtykker i vilkårene, også må godta å delta i Canon Club-premietrekningen (mars 2024) hvis de ønsker å delta.

Selve premietrekningen skjer mellom 15. april og 17. april 2024, og da blir vinnerne valgt ut.

2.2. Bli med i Canon Clubs premietrekning for å få sjansen til å vinne en vulkanfotograferingstur til Sicilia i Italia med en Canon Ambassador.
(samlet sett kalt «premiene» eller enkeltvis «premien») må deltakerne samtykke i vilkårene for Canon Club-premietrekningen.

Turen inkluderer (omtrentlig verdi på opptil EUR 15 000 totalt):

- Vulkanfotograferingstur 13.–21. mai 2024
- Flybillett til Sicilia i Italia
- Overnatting
- Halvpensjon
- Daglig fotografering av vulkaner i Sicilia i Italia – Etna og Stromboli.
- Lokal transport
- Guider til turen (engelsktalende tur)
- Bidrag
- Fotoseminar
- Reiserute

2.3. Det er bare tillatt med én påmelding per person.

2.4. Påmeldinger som mottas etter at registreringsperioden er forbi, er ikke kvalifisert til å delta i Canon Club-premietrekningen. Canon forbeholder seg retten til å diskvalifisere ufullstendige eller uleselige påmeldinger.

2.5. Vinneren må ta med seg og ta vare på sitt eget kamera/fotoutstyr som skal brukes på turen.

2.6. Canon er ikke ansvarlig for å skaffe eventuelle visum til noen del av premien. Dette er vinnerens fulle ansvar.

2.7. Canon skal ikke holdes ansvarlig for noe som ikke er uttrykkelig angitt at er inkludert i premien, inkludert, men ikke begrenset til, måltider og aktiviteter som vinneren gjennomfører på fritiden.

2.8. Vær oppmerksom på at man på ta beina fatt mellom hvert av fotograferingsstedene. Sørg for å lese reiseruten før du deltar i konkurransen.

2.9. Hvis en deltaker ønsker å 1) trekke seg fra premietrekningen eller 2) trekke tilbake samtykket til at Canon kan bruke personopplysningene deres til å administrere denne premietrekningen, kan det gjøres ved å sende en forespørsel via nettskjemaet. De vil da miste muligheten til å delta i premietrekningen.

3. PREMIENE

3.1. Fire vinnere (hver omtalt som «vinner») trekkes tilfeldig fra alle gyldige påmeldinger mottatt i registreringsperioden.

3.2. Alle vinnerne vil motta en premie.

3.3. Det blir tatt bilder og videoer under turen. Vinnerne anbefales å laste opp bildene/videoene i sosiale medier (hvis aktuelt) ved å tagge Canon. Canon laster opp disse bildene/videoene i Canon Club-fellesskapet og i andre promoteringskanaler.

3.4. Premiene kan ikke overføres til andre, og det vil ikke bli tilbudt noe alternativ i form av kontanter eller kreditt for denne premien. Hvis det skulle skje at premien ikke er tilgjengelig på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll, forbeholder Canon seg retten til å tilby en alternativ premie til samme eller større verdi.

4. UTVELGELSEN

4.1. Hver vinner velges ut blant alle gyldige påmeldinger ved hjelp av en tilfeldig tallgenerator, og navnene på vinnerne bekreftes av Canon.

4.2. Canon kontakter vinnerne så snart det er praktisk mulig, etter 17. april 2024 via e-postadressen som ble sendt inn ved registrering i Canon Club, for å innhente leveringsopplysninger og finne en dato for levering av den relevante premien.

4.3. Hvis en vinner avviser eller ikke gjør krav på premien innen 3 dager etter at Canon har tatt kontakt via e-post, vil vinneren miste retten til premien.

4.4. Premien kan bli gitt til andre deltakere etter Canons eget skjønn.

4.5. Premien er som den er da dette ble publisert.

4.6. Premien gis til vinneren i god tro av Canon. Hvis en vinner av en eller annen grunn ikke kan ta imot premien, må Canon få beskjed om dette så snart som mulig.

5. PERSONOPPLYSNINGER

5.1. Alle personopplysninger som sendes til Canon, vil bli behandlet av Canon og dets agenter eller tilknyttede selskaper for å administrere denne Canon Club-premietrekningen.

5.2. Deltakerne kan bli kontaktet av Canon hvis det er nødvendig for å administrere Canon Club-premietrekningen, eller hvis Canon ønsker å diskutere en annen bruk av opplysningene som er sendt inn til Canon Club-premietrekningen.

5.3. Deltakere som har gitt samtykke til at personopplysningene deres kan brukes av Canon til formålet med premietrekningen, kan trekke tilbake slikt samtykke ved hjelp av metodene som er oppgitt i klausul 2.9. Vær oppmerksom på at deltakelsen i premietrekningen da opphører.

5.4. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederland («Canon») fungerer som behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som deltakeren oppgir.

5.5. Personopplysninger oppbevares trygt og kan bli overført til en trygg server utenfor Storbritannia og EØS. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan deltakernes informasjon er beskyttet, kan du se Canons retningslinjer for personvern for forbrukere

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1. I spesielle tilfeller kan Canon gjøre premien ugyldig og/eller endre andre konkurransebetingelser, forutsatt at slike endringer er nødvendige og kan begrunnes objektivt.

6.2. Canon forbeholder seg retten til ikke å akseptere påmeldinger eller til å kreve tilbake den fullstendige verdien på en premie hvis Canon mener at vilkårene for denne Canon Club-premietrekningen har blitt misbrukt eller brutt.

6.3. I den grad det er tillatt etter loven, vil ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse vilkårene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra sine ansatte eller underleverandører.

6.4. Hvis det oppstår en konflikt om fortolking eller implementering av reglene relatert til Canon Club-premietrekningen, vil beslutningen til Canons ledelse være endelig, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om denne.

6.5. Hvis en kompetent domsmyndighet eller en annen kompetent myndighet anser en del av disse vilkårene som ugyldige, ulovlige eller umulige å håndheve, skal den aktuelle delen skilles ut fra resten av disse vilkårene, som da fortsatt skal være gyldige i den grad loven tillater det.

7. GJELDENDE RETT OG JURISDIKSJON

Som en deltakende forbruker gjelder lovene i landet ditt for denne konkurransen, og du kan ha rett til å gå til rettslige skritt på ditt eget språk ved en lokal domstol. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene begrenser ikke dine gjeldende lovfestede rettigheter.