Avtalevilkår & Reglement For Behandling Av Personopplysninger

Vilkår og betingelser for Canon -konto

Disse vilkårene og betingelsene blir oppdatert fra tid til annen. Vi holder deg oppdatert om eventuelle endringer av disse vilkårene og betingelsene ved å publisere dem på Internett. Vi bruker også alle kommunikasjonsmetodene du gir oss tillatelse til å bruke, til å informere deg om eventuelle viktige endringer av disse vilkårene og betingelsene. Hvis du fortsetter å bruke Canon -kontoen din etter at vi har publisert oppdateringer av disse vilkårene og betingelsene, samtykker du i at du er bundet av de oppdaterte vilkårene.

1 Hva er en Canon -konto?

En Canon -konto, tidligere kjent som You Connect-konto eller MyCanon-konto, er opplysningene som brukes til å etablere og bekrefte identiteten din for Canons nettsteder og tjenester. Du kan bruke Canon -kontoen din til å få tilgang til en rekke tjenester, blant annet mottak av informasjon om Canon-produkter, pålogging til Canons nettbutikk for å kjøpe bestemte Canon-produkter og tilgang til forskjellige Canon-nettsteder og tilknyttede tjenester (som påmelding til Canons nyhetsbrev, You Connect-galleriet, irista osv.), som leveres av Canon, selskaper tilknyttet Canon eller av tredjeparter utpekt av Canon fra tid til annen (samlet «Canons tjenester»). Vær oppmerksom på at all bruk av Canons tjenester er underlagt vilkårene og betingelsene for de bestemte tjenestene som er gyldige på brukstidspunktet. Vær også oppmerksom på at Canon-produkter og Canon-tjenester kan variere fra land til land, at de samme Canon-produktene og Canon-tjenestene kanskje ikke tilbys i alle land og at enkelte av Canon-tjenestene som er direkte knyttet til enkelte Canon-produkter, vil bli bundet til bostedet ditt.

2. Hvem kan registrere en Canon -konto?

En Canon -konto er tilgjengelig i Europa, Midtøsten og Afrika for personer over 18 år. Tilgang til og bruk av Canons tjenester for personer under 18 år er bare tillatt med uttrykt tillatelse fra en forelder eller verge, som må registrere seg i eget navn.

3. Hvordan oppretter du en Canon -konto?

Når du oppretter en Canon -konto, må du oppgi en gyldig e-postadresse, som også blir brukernavnet ditt, og noen andre opplysninger, som fornavn, etternavn, bostedsland osv. Du kan endre brukernavn og passord ved å logge deg på Canon -kontoen din etter at registreringen er fullført. En Canon -konto er gratis og ment for personlig bruk. Du skal imidlertid selv dekke alle kostnader og utgifter som eventuelt oppstår i forbindelse med registrering av en Canon -konto og bruk av Canon-tjenester.

Vær oppmerksom på at Canon forbeholder seg retten til å godta søkere etter eget skjønn og, med unntak av ved tilfeller av diskriminering, til å avvise alle søkere som de med rimelig grunn mener er uegnet.

Når du registrerer en Canon -konto, samtykker du i å oppgi korrekte opplysninger i registreringsskjemaet. Når du har fullført registreringen, skal du også vedlikeholde disse opplysningene og sikre at de er oppdatert ved å bruke lenkene du får i e-posten som bekrefter registreringen din, eller på Canons nettsted. Du finner mer informasjon om bruk og overdragelse av personopplysningene dine i Personvern nedenfor.

4. Retningslinjer for personvern

Du finner informasjon om hvordan vi bruker forbrukerdataene dine i våre Retningslinjer for personvern av forbrukerdata.

5. Ansvarsfraskrivelse

Du erkjenner uttrykkelig og samtykker i at

registrering og bruk av Canon -kontoen din og tilknyttede Canon-tjenester skjer helt på eget ansvar. Canon -kontoen og alle tilknyttede Canon-tjenester leveres på SOM DEN ER og SOM TILGJENGELIG. Så langt det er tillatt ved lov, frasier Canon og tilknyttede selskaper seg ettertrykkelig alle garantier og betingelser av alle slag, uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om og betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelighet.

Canon og tilknyttede selskaper garanterer ikke at (a) bruken av Canon -kontoen og Canon-tjenestene oppfyller dine behov, (b) bruken av Canon -kontoen og Canon-tjenestene vil være uavbrutt, rask, sikker eller feilfri, (c) at eventuelle resultater som oppnås som følge av bruken av Canon -kontoen og Canon-tjenestene, vil være nøyaktige og pålitelige.

Alt materiale som lastes ned eller på annen måte skaffes til veie gjennom bruk av Canon -kontoen og Canon-tjenestene, brukes på eget ansvar, og du er eneansvarlig for eventuelle skader på datamaskinserveren eller andre enheter og for eventuelt tap av data som oppstår som følge av nedlasting av slikt materiale.

Ingen råd eller informasjon, skriftlig eller muntlig, du får fra Canon (inkludert tilknyttede selskaper) eller via bruk av Canon -kontoen eller Canon-tjenester, skal medføre noen garanti som ikke er uttrykt i disse vilkårene og betingelsene.

6. Canons varemerke

Ingen har på noen som helst måte tillatelse til å vise eller bruke Canon eller Canon-gruppens varemerker eller logoer uten skriftlig forhåndstillatelse fra Canon.

7. Valg av lov og forum

7.1 Under forutsetning av paragraf 7.2 skal disse vilkårene og betingelsene og eventuelle tvister knyttet til dem eller til Canon -kontoen, reguleres av gjeldende lov i England og Wales, og tvister knyttet til disse vilkårene og betingelsene eller til Canon -kontoen, skal løses i domstolene i England og Wales.

7.2 Som forbruker kan du ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokal forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine lovfestede rettigheter.

8. Opplysninger om Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nederland
Tlf.: 0031 20 545 8545
Faks: 0031 20 545 8222
Organisasjonsnummer: 33166721
MVA-nr.: NL005916343B01

9. Copyright

Copyright © Canon Europa N.V. Med enerett. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere eller publisere på nytt og endre informasjon, bilder og varemerker som vises på dette nettstedet.