Opphavsrett 2017

Opphavsrett © Canon Norge AS 2017.
Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale eller enhver programvare som finnes på Canons Nettsted eller i tilhørende kundestøtte uten skriftlig forhåndssamtykke fra Canon.